Sölvesborgs kommun

Dödsboanmälan

Bild på ett hem med gamla möbler.

En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning. Foto: Pixabay

Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet, så utreder kommunen förutsättningarna för en dödsboanmälan. I Sölvesborg är det Individ och familjeomsorgens budget- och skuldrådgivare som utreder om det finns skäl att göra en dödsboanmälan.

Eftersom du kan behöva ha gjort bouppteckningen eller dödsboanmälan för att få olika andra intyg du behöver, så är det bra om du börjar med det så fort som möjligt efter att din nära anhöriga har avlidit.

Såhär går en utredning för dödsboanmälan till

När man gör utredningen behöver man som regel göra ett besök i den avlidnes bostad. Detta görs för att skapa en samlad bild av värdet på eventuella tillgångar som kan finnas i hemmet. Under utredningen ska alla tillgångar vara frysta: all aktivitet på den avlidnes bankkonton ska upphöra och den avlidnes saker får inte flyttas. Vanligtvis företräder dödsbodelägarna dödsboet. De ansvarar för att kontakta fordringsägare och meddela dem om dödsfallet och att de får vänta med sina krav tills utredningen är färdig. 

Dödsboets tillgångar ska i första hand täcka kostnaderna som uppkommit i samband med dödsfallet, till exempel kostnader för begravningen. Om den avlidne var ensamstående tar man också hänsyn till en hyra under uppsägningstiden och kostnader för städning och tömning av bostaden.

Finns det förutsättningar för en dödsboanmälan så upprättas en sådan, som sedan skickas in till Skatteverket för registrering. Om inte avvisas ansökan, och man får istället göra en bouppteckning. Här kan du läsa mer om bouppteckning.

Tillfällena då man inte kan upprätta en dödsboanmälan

  • Det finns fastighet eller tomträtt bland den avlidnes tillgångar
  • Någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras
  • Värdet på tillgångarna överstiger en beräknad bouppteckningskostnad efter att man har tagit hänsyn till samtliga kostnader som uppstått i samband med dödsfallet
  • Det finns tillgångar som är svåra att värdera eller tillgångarna kräver mer efterforskning och det har gått för lång tid sedan dödsfallet
  • Testamente, äktenskapsförord eller näringsverksamhet talar emot att en dödsboanmälan

Du kan kontakta vår budget- och skuldrådgivare om du vill starta en utredning eller om du har frågor. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på den här sidan.

Andra intyg

Stöd för dig som mår psykiskt dåligt

På våra sidor om psykisk hälsa hittar du vägar vidare om du till exempel behöver stöd för att hantera sorgen efter någon som gått bort.

Relaterad information

Relaterade kontakter
Sandor Bolla, Budget- och skuldrådgivare
E-post: sandor.bolla@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 64

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd