Sölvesborgs kommun

Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa

 Från 1 juli 2022 finns rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa. Det ersätter brottsförebyggande rådet samt folkhälsorådet. Rådet arbetar samordnat, effektivt och med ökad delaktighet inom lägesbildarbetet för att skapa långsiktiga drog- och trygghetsskapande åtgärder samt öka folkhälsa och levnadsvillkoren.

Sedan årsskiftet arbetar Sölvesborgs kommun utifrån ett helhetsperspektiv i en och samma enhet med frågor som rör trygghet, säkerhet och folkhälsa.

Som ett led i detta arbete förändras nu strukturen för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Folkhälsorådet och optimerats till Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa från och med 1 juli 2022. Detta beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet måndagen den 20 juni.

Det här gör rådet

Rådets uppgift är att återge den aktuella lägesbilden och inhämta information i samverkan.

Rådets deltagare

Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa träffas sex gånger per år. Politiker och tjänstepersoner är fasta representanter i rådet. Även andra deltagare och aktörer man behöver samordning kring gällande området kan bjudas in till nätverket vid behov.

Protokoll

Här hittar du rådets minnesanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik