Sölvesborgs kommun

Tyck till om en detaljplan

När en detaljplan är ute på samråd eller granskning, innebär det att du kan tycka till om den. Det kan handla om allt från en detalj du vill göra oss uppmärksamma på, till att du kanske inte alls vill att något ska förändras. Ordet är fritt!

Vi behöver dina synpunkter skriftligen. Du kan skicka in dina synpunkter direkt via formuläret nedan.

Fyll i så mycket som möjligt och var konkret

Alla uppgifter vi frågar efter är inte obligatoriska, men det är bra om du fyller i alltihop, bland annat eftersom har rätt att överklaga planen i ett senare skede om du motsätter dig den nu och anger dina personuppgifter.

Om vi får in väldigt många synpunkter har vi oftast inte möjlighet att hålla kontakten med varje enskild person, men i så fall går vi ut med information brett via kommunens hemsida, vår officiella anslagstavla och lokalmedia.

Tänk på att försöka vara så konkret som du kan när du skriver till oss och förklara hur du menar och varför du tycker som du gör. Inkomna tankar och idéer sammanställs och kommenteras i planarbetet och ligger till grund för vidare bearbetning av planförslaget.

Privatperson

Fyll i det här formuläret om du yttrar dig som privatperson.


Ange planens fastighetsbeteckning med bokstäver och siffror, enligt formatet "Namn 0:0"Ange din fastighetsbeteckning med bokstäver och siffror, enligt formatet "Namn 0:0"


Tänk på att försöka vara så konkret som du kan när du skriver till oss och förklara hur du menar och varför du tycker som du gör.

Organisation

Fyll i det här forumläret om ni yttrar er gemensamt som en förening, ett företag eller annan organisation.


Ange planens fastighetsbeteckning med bokstäver och siffror, enligt formatet "Namn 0:0"Ange er organisations fastighetsbeteckning med bokstäver och siffror, enligt formatet "Namn 0:0"


Tänk på att försöka vara så konkreta som ni kan när ni skriver till oss och förklara hur ni menar och varför ni tycker som ni gör.

Mejl eller brev går också bra

Det går även bra att själv författa ett brev eller mejl till strategiska avdelningen, se adress längre ner på den här sidan. Ha då gärna med samma information som vi efterfrågar i formuläret.

Relaterade kontakter

Strategiska avdelningen
Stadshuset, våning 3
Repslagaregatan 1, 264 80 Sölvesborg
E-post: planochbygg@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö