Stöd till familj, barn och ungdom

Barn och ungdomar på i Sölvesborgs kommun har rätt till att få både stöd och hjälp, om det behövs.

Elevhälsan

Den centrala elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetens och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala Elevhälsan samordnas specialpedagoger, speciallärare, psykologer och kurator. Genom en samlad central elevhälsoorganisation kan de specifika yrkesgrupperna:

 • utbyta erfarenheter
 • nyttja varandras kompetenser
 • utvärdera och utveckla arbetsmetoder

Detta är för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

Kontakt Elevhälsan

Elevhälsans stödenhetschef
Ann-Christine Hallberg
Telefon: 0456-81 65 82
E-post: ann-christine.hallberg@solvesborg.se

Förebyggande socialsekreterare

De förebyggande socialsekreterarna i Sölvesborg består av två fältsekreterare (så kallade fältare) som arbetar förebyggande och uppsökande med barn och unga i Sölvesborgs kommun. Målet är att alla som växer upp i Sölvesborgs kommun ska få en så bra uppväxt som möjligt. Detta görs på många olika sätt och i samarbete med många olika aktörer. Fältarna i Sölvesborg är HBTQ-certifierade.

Vad gör fältarna?

Fältsekreterarna har en bred kompetens och många kontakter vilket innebär att vem som helst kan höra av sig till dem, även om huvudfokus är barn och ungdomar mellan 11-18 och vuxna i deras närhet. I deras uppgifter ingår följande:

 • Förebyggande och uppsökande arbete i ungdomsmiljöer
 • Samverkan med olika aktörer såsom grund- och gymnasieskolorna, fritidsgårdarna, polisen, ungdomsmottagningen, föreningar, lokala BRÅ, folkhälsorådet.
 • Strukturerade program för alla kommunens klasser från årskurs 5 till 9, med olika teman såsom kamratskap, våld, alkohol/droger, livsval
 • Insatser på efterfrågan/efter behov på till exempel gymnasiet eller hos föreningar
 • Sommargrupp för ungdomar i årskurs 6 till 8
 • Arrangerar och/eller deltar på föräldramöten
 • Samtal med ungdomar vid polisanmälan
 • Råd- och stödsamtal till ungdomar, vårdnadshavare och andra betydelsefulla personer
 • Bekymringssamtal/orossamtal

Var finns fältarna?

Fältsekreterarna har en Fältlokal belägen i aktivitetshuset Skofabriken på Nygatan 27 i Sölvesborg. Här är det drop-in på torsdagar mellan kl 15-18. Då är vem som helst välkommen att hälsa på, prata, ta en fika eller bara säga hej. Till drop-in behövs inte bokas någon tid.

De har även ett kontor i lokalen Anden på Gamla Skolgatan 1.

När och hur kan de nås?

Fältsekreterarna finns vanligtvis i tjänst under dagtid, men även vissa kvällar och helger såsom valborg, skolavslutning, festivalerna Sweden Rock och Killebom samt vissa spontana kvällar. Under dessa kvällar finns de ute som trygga vuxna på de platser där ungdomar rör sig.

Önskas kontakt med fältarna nås de lättast på nedanstående nummer eller mailadresser. Det är bara dem som svarar på dessa nummer och det går även bra att lämna ett meddelande så tar de kontakt så fort möjlighet finns.

Kontakt Fältsekreterare

Fältsekreterare
Ola Morau
Telefon: 0703-25 55 04
E-post: ola.morau@solvesborg.se

Fältsekreterare
Helena Blomqvist
Telefon: 0706-67 55 04
E-post: helena.blomqvist@solvesborg.se

Det finns tillfällen då familjer kan behöva en utomståendes stöd för att klara av vardagen. Det kan bero på att familjen genomgår en svår skilsmässa eller separation, att det finns hot och våld inom familjen eller att någon av familjemedlemmarna har drabbats av sjukdom.

Sölvesborgs kommun erbjuder stöd av olika karaktär till de familjer som behöver särskild hjälp eller vägledning för att göra vardagen mer hanterlig. Stödet kommer från verksamheterna:

 • Barn- och familjegruppen
 • Cura Individutveckling
 • Familjehuset

Barn- och familjegruppen

Barn och familjegruppen på Sölvesborgs kommun arbetar med olika förebyggande insatser hos barn och ungdomar. Du som behöver stöd kan vända dig till barn- och familjegruppen som erbjuder:

 • stödsamtal
 • familjebehandling
 • kontaktperson
 • kontaktfamilj
 • familjehem
 • behandlingshem

Familjerådgivning

Verksamheten Cura Individutveckling erbjuder kostnadsfri familjerådgivning till dig som har relationsproblem och är i behov av att träffa en neutral samtalspart. Cura Individutveckling har två stycken familjerådgivare som är till för alla, oavsett om du ingår i ett par, en familj eller är ensamstående.

Genom familjerådgivning kan du få hjälp med att kommunicera och påbörja en förändring i din relation. Familjerådgivarna har tystnadsplikt och du som är i behov av rådgivning har möjlighet att vara anonym.

För mer information, besök Cura Individutvecklings hemsida om familjerådgivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjehuset – din hjälp i vardagen

Känner du att du behöver någon att prata med? Tycker du att vardagspusslet känns överväldigande och konflikterna för många? Då kan Familjehuset vara något för dig. Familjehuset i Sölvesborg kan hjälpa dig att hitta bra verktyg för att få vardagen att fungera så bra som möjligt!

Vi vill att du ska veta att vi finns här för dig. På Familjehuset jobbar vi dagligen med både familjer tillsammans och föräldrar, barn och ungdomar enskilt. Vi ger råd och stöd som kan ske båda enskilt eller genom deltagande i en grupp. Det kan handla om stöd och rådgivning för att förenkla familjevardagen såväl som man hur som förälder möter sina barn i konflikter eller hur man som barn upplever sin situation hemma.

Vi erbjuder

 • Enskilda råd och stödsamtal
 • Föräldrastödutbildning
  - Småbarns-Komet (3-11 år)
  - Tonårs-Komet (12-18 år)
  - ABC - Alla barn i centrum (3-12 år)
 • Skilda världar - en barngrupp för barn med skilda föräldrar
 • Staren - en barngrupp för barn som har en anörig med beroendeproblematik

Du hittar oss på Västra Storgatan 33, precis nedanför Möllebacksskolan. Vår ingång hittar du på baksidan av huset.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Omsorg och stöd