Våld och hot

Våld och hot är ett problem som förekommer i alla socialgrupper, kulturer och religioner. Sölvesborgs kommun arbetar för att på olika sätt minska våldet i samhället, samtidigt som det ska finnas hjälp och stöd för de personer som utsätts för våld eller hot.

På Sölvesborgs kommun finns Individ- och familjeomsorgen. Deras uppgift är bland annat att hjälpa till och stötta dig som har utsatts för våld eller hot. Du kan vända dig till Individ- och familjeomsorgen för att få:

  • Rådgivning
  • Stöd för att kunna förändra din situation
  • Praktisk hjälp i en akut situation

Kom ihåg att du i akuta situationer ska du ringa 112. Då kommer du att kopplas till den hjälp som är bäst anpassad för dig och den situation som du befinner dig i.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2019
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd