Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Kungörelse

Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund kungör att sammanträde angående förbundets förslag till budget för 2019 äger rum fredag den 14 december 2018 kl. 13.15 i Kommunhuset, A-salen i Bromölla. Behandlingen av budgetförslaget är offentligt. Handlingarna finns tillgängliga på Förbundskansliet.

Jenny Önnevik
Ordförande Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund 

 

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktige Sölvesborg sammanträder 2018-12-17 och startar kl. 18:30, Furulundsskolans aula.

1

Sammanträdets öppnande

2018/3

2

Kulturpris 2018

2018/2

3

Syskonen Balkenhausens Samfond 2018

2018/242

4

Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med avveckling av Cura ungdomsboende

2018/324

5

Revidering av Sammanträdestider 2019 KF

2018/219

6

Hemställan om aktieägartillskott

2018/319

7

Arbetsordning Kommunfullmäktige

2018/272

8

Tillfällig krisledningsnämnd

2018/340

9

Beslut om nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i Olofströms och Sölvesborgs kommuner fr o m 2019

2018/342

10

Revidering av Renhållningstaxa, FFS 7.5

2018/315

11

Revidering av Regler vid köp av kommunal småhustomt, FFS 4.5

2018/288

12

Bestämmelse om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18); Cirkulär 18:31

2018/294

13

Återremiss - Agenda 2030

2018/274

14

Inkallelseordning i nämnder och styrelser 2018 till 2022

2018/308

15

Val av Hemvärnsrådsrepresentant

2018/236

16

Val av Gode män enligt fastighetsbildningslagen

2018/236

17

Val - Syskonen Balkenhausens samfond

2018/236

18

Val - Ebba Hultqvists Fondstiftelse

2018/236

19

Val - Stiftelsen Eugenia Sterns minne

2018/236

20

Val - Stiftelsen Swanlundska fonden

2018/236

21

Meddelanden

2018/2

Sölvesborg 2018-12-07

Arne Bogren
Ordförande KommunfullmäktigeKommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Datum då anslaget publicerats

2018-12-03

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-04

Datum då anslaget publicerats

2018-12-10

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-31

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Datum då anslaget publicerats

2018-11-16

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-12-04

Datum då anslaget publicerats

2018-12-10

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-31

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-06

Datum då anslaget publicerats

2018-11-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift


Länk till anslag/bevis

Kommunstyrelsens personalutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Länk till anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Datum då anslaget publicerats

2018-11-14

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis

Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Datum då anslaget publicerats

2018-10-10

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-12-11

Datum då anslaget publicerats

2018-12-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-04

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen


 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-28

Datum då anslaget publicerats

2018-12-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen


 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-14

Datum då anslaget publicerats

2018-11-19

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen


 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Datum då anslaget publicerats

2018-11-22

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen


 

Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Datum då anslaget publicerats

2018-10-30

Datum då anslaget avpubliceras

2018-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Datum då anslaget publicerats

2018-12-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis

Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Datum då anslaget publicerats

2018-12-04

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

 

Revisionen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Datum då anslaget publicerats

2018-11-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja


Sölvesborgs Kommunföretag AB

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Datum då anslaget publicerats

2018-11-16

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Överförmyndarnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-15

Datum då anslaget publiceras

2018-10.18

Datum då anslaget avpubliceras

2018-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden

Underskrift

Ida Svensson

Länk till anslag/bevis

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik