Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås.

Kungörelser

Kommunfullmäktige sammanträder 2018-09-24 i Furulundsskolans aula, kl.18:30.

Ärenden

1

Sammanträdets öppnande


Kommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-18

Datum då anslaget publicerats

2018-06-26

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


 


Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Datum då anslaget publicerats

2018-06-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Marika NIlsson

Länk till anslag/bevis


 

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB, Bolagsstämma och konstituerade sammanträden

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Datum då anslaget publicerats

2018-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Lars Ericsson

Länk till anslag/bevis Bolagsstämman

Länk till anslag/bevis konstituerade sammanträdet


 

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum


Datum då anslaget publicerats


Datum då anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


 

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Datum då anslaget publicerats

2018-06-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Marika Nilsson

Länk till anslag/bevis


Kommunstyrelsens personalutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Datum då anslaget publicerats

2018-06-21

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja


Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-13

Datum då anslaget publicerats

2018-06-19

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Terese Nilsson-Karfwin

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis


 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Datum då anslaget publicerats

2018-06-14

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-27

Datum då anslaget publicerats

2018-07-03

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-27

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-07-03

Datum då anslaget publicerats

2018-07-04

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-30

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Datum då anslaget publicerats

2018-06-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


 

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Datum då anslaget publicerats

2018-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


 

Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Datum då anslaget publicerats

2018-06-20

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


 

SBKF Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

SBKF Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum


Datum då anslaget publicerats


Datum då anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet

Underskrift


Valnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-31

Datum då anslaget publicerats

2018-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis


Överförmyndarnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Datum då anslaget publiceras

2018-06-19

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden

Underskrift

Ida Svensson

Länk till anslag/bevis


Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.


Anslagstavlan i stadshuset

Den information som finns på den här sidan hittar du även under en övergångstid på vår fysiska officiella anslagstavla på Sölvesborgs kommun, som hänger i korridoren i stadshusets huvudentré. Från och med den första januari 2018 är den enda skillnaden på de digitala och de fysiska anslagen i pappersform att de senare har en underskrift för att bestyrka att anslaget är gjort.

På vår anslagstavla i stadshusets huvudentré finns också uppgifter om aktförvaring, kallelse till kommunfullmäktige och lediga kommunala tjänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik