Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa kommunfullmäktige blir 2020-02-03 i Furulundsskolans aula, klockan 17:30.


Arne Bogren
ordförande
Kommunfullmäktige

 

 

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunfullmäktiges anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-12-09
Anslaget publiceras: 2019-12-13
Anslaget avpubliceras: 2019-01-03


Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-01-21
Anslaget publiceras: 2020-01-23
Anslaget avpubliceras: 2020-02-16


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-01-14
Anslaget publiceras: 2019-01-15
Anslaget avpubliceras: 2019-02-07

 

Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Näringslivskontoret. Länk till Kommunstyrelsens Näringslivsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum:
Anslaget publiceras:
Anslaget avpubliceras:

 

Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Personalkontoret. Länk till Kommunstyrelsens Personalutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-12-12
Anslaget publiceras: 2019-12-16
Anslaget avpubliceras: 2020-01-07


Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Barn- och utbildningskontoret. Länk till Barn- och utbildningsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-01-22
Anslaget publiceras: 2019-01-28
Anslaget avpubliceras: 2020-02-19

Sammanträdesdatum: 2020-01-03
Anslaget publiceras: 2020-01-03
Anslaget avpubliceras: 2020-01-25


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Individ- och familjeomsorgens kontor. Länk till Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-01-22
Anslaget publiceras: 2020-01-28
Anslaget avpubliceras: 2020-02-18


Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-12-12
Anslaget publiceras: 2019-12-17
Anslaget avpubliceras: 2020-01-07

Sammanträdesdatum:
Anslaget publiceras:
Anslaget avpubliceras:


Fritids- och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Fritidskontoret.
Länk till fritids- och kulturnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats

Sammanträdesdatum: 2019-11-21
Anslaget publiceras : 2019-11-26
Anslaget avpubliceras: 2019-12-18

Sammanträdesdatum:
Anslaget publiceras:
Anslaget avpubliceras:

 

Omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-12-17
Anslaget publiceras: 2019-12-20
Anslaget avpubliceras: 2020-01-06

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-01-16
Anslaget publiceras: 2020-01-23
Anslaget avpubliceras: 2020-02-14


Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Revisionens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Anslaget publiceras: 2019-06-20
Anslaget avpubliceras: 2019-07-12

 

Sölvesborgs Kommunföretag

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs Kommunföretag AB's anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-11-12
Anslaget publiceras: 2019-11-15
Anslaget avpubliceras: 2019-12-09

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till Överförmyndarnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Anslaget publiceras: 2019-12-10
Anslaget avpubliceras: 2020-01-02

Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik