Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktige 2019-06-17 - Furulundsskolans aula, kl.18:30


Ärenden:

1

Sammanträdets öppnande

2019/3


2

Miljöpris 2019

2019/195


3

Information från Västblekinge Miljö AB

2019/3


4

Information från Rumänska Hederskonsulatet

2019/3


5

Revisionsberättelse avseende år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet; Region Blekinge

2018/211


6

Inrättande av tjänst inom fastighetsavdelningen

2019/202


7

Ny logotyp för Sölvesborgs kommun

2019/197


8

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019/160


9

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun, FFS 6.1

2019/62


10

Förslag till revidering av Månadsavgifter i särskilda boenden, FFS 7.23

2018/318


11

Avtal om allmänhetens tillgång till Valjevikens simhallsanläggning för bad

2019/9


12

Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Agerum 16:36; dispens för tillbyggnad- uterum

2019/183


13

Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Norje 6:33; dispens för förrådsbyggnad

2019/166


14

Delårsrapport per 30/4 2019; Sölvesborgs kommun

2019/192


15

Kompletteringsbudget 1/2019

2018/85


16

Proprieborgen till Sölvesborgs Energi och Vatten AB

2019/150


17

Proprieborgen till Sölvesborgs Fjärrvärme AB

2019/151


18

Investeringsbidrag till SEVAB för industrireningsverket som en infrastruktur- och allmän näringslivsfrämjande åtgärd åren 2019 och 2020

2019/189


19

Investeringsbidrag till SEVAB för fiberförbindelse till Hanö

2019/194


20

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

2018/236


21

Fyllnadsval av vice ordförande i Kommunstyrelsen tillika ordförande i Kommunstyrelsens Personalutskott

2018/236


22

Avsägelse av uppdrag som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

2018/236


23

Fyllnadsval av ordförande Barn- och utbildningsnämnden

2018/236


24

Val av ersättare för Johanna Beijer, S, under föräldraledighet

2018/236


25

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

2018/236


26

Fyllnadsval av vice ordförande i Omsorgsnämnden

2018/236


27

Avsägelse av uppdrag som ordförande i Fritids- och kulturnämnden

2018/236


28

Fyllnadsval av ordförande i Fritids- och kulturnämnden

2018/236


29

Avsägelse och fyllnadsval av huvudman i Sölvesborg Mjällby Sparbank

2018/236


30

Motion om att på försök införa Kommunvärdar i Sölvesborgs kommun

2018/190


31

Motion om att flytta beslut om strandskyddsdispensen

2018/21


32

Motion om införande av 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen, för anställda från 55 års ålder.

2018/238


33

Motion om obligatoriskt deltagande för nyanlända

2017/394


34

Motion om museiträdgården som en impuls i Sölvesborgs kulturliv

2018/240


35

Motion om lekplats på Hanö

2018/141


36

Motion angående övervakningskameror i skateboardparken

2018/52


37

Motion om iordningställande av allmän yta vid Sölvesborgsbrons västra fäste

2019/163


38

Motion om farthinderreducering i Sölve och Ysane

2019/171


39

Motion om stopp i användandet av engångsartiklar

2019/172


40

Interpellation angående tågstopp i Sandbäck

2019/211


41

Meddelanden

2019/2

 

 

Arne Bogren Ann-Louise Cato
ordförande Kommunfullmäktige sekreterare


Kommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-06

Datum då anslaget publicerats

2019-05-14

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Datum då anslaget publiceras

2019-05-29

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisKommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Datum då anslaget publicerats

2019-05-29

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis

Sölvesborgs Kommunföretag

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Datum då anslaget publicerats

2019-04-29

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Datum då anslaget publicerats

2019-06-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisöppnas i nytt fönster


Kommunstyrelsens personalutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-16

Datum då anslaget publicerats

2019-05-24

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, personalkontoret

Underskrift

Malin Dahlqvist

Länk till anslag/bevisByggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Datum då anslaget publicerats

2019-05-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Datum då anslaget publicerats

2019-05-31

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Datum då anslaget publicerats

2019-06-04

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Datum då anslaget publicerats

2019-06-11

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-15

Datum då anslaget publicerats

2019-05-21

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-17

Datum då anslaget publicerats

2019-05-20

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Datum då anslaget publicerats

2019-06-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Datum då anslaget publicerats

2019-05-14

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Datum då anslaget publicerats

2019-05-29

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Datum då anslaget publicerats

2019-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Datum då anslaget publicerats

2019-05-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


Revisionen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Datum då anslaget publicerats

2018-11-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja


Sölvesborgs Kommunföretag AB

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Datum då anslaget publicerats

2018-11-16

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Överförmyndarnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Datum då anslaget publiceras

2019-06-11

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden

Underskrift

Ida Svensson

Länk till anslag/bevis

Valnämnden

Anslag/bevis


Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Datum då anslaget publiceras

2019-06-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisSkriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2019
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik