Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Nästa Kommunfullmäktige blir den 2019-09-09 . Furulundsskolans aula, kl.18:30


Ärenden:


Arne Bogren
ordförande
Kommunfullmäktige

-----------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATION OM KUNGÖRELSEDELGIVNING FRÅN LANTMÄTERIET - Kallelse till lantmäterisammanträde avseende ledningsrätt för VA och fiber berörande Mörby 11:1 m fl; Sölvesborg Energi och Vatten AB. (Lantmäteriets ärendenr K1999) - handlingar hittar du här

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Datum då anslaget publicerats

2019-06-25

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

 

Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Datum då anslaget publiceras

2019-06-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisöppnas i nytt fönsterKommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis


Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Datum då anslaget publicerats

2019-05-29

Datum då anslaget avpubliceras

2016-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisöppnas i nytt fönsterAnslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-14

Datum då anslaget publicerats

2019-06-14

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisöppnas i nytt fönster

Sölvesborgs Kommunföretag

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Datum då anslaget publicerats

2019-06-13

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisöppnas i nytt fönster


Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Datum då anslaget publicerats

2019-06-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisöppnas i nytt fönster


Kommunstyrelsens personalutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-16

Datum då anslaget publicerats

2019-05-24

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, personalkontoret

Underskrift

Malin Dahlqvist

Länk till anslag/bevisByggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-12

Datum då anslaget publicerats

2019-06-18

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-27

Datum då anslaget publicerats

2019-07-28

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsförvaltningen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sammanträdesdatum

2019-07-01

Datum då anslaget publicerats

2019-07-02

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-24

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-08

Datum då anslaget publicerats

2019-08-08

Datum då anslaget avpubliceras

2019-09-02

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Datum då anslaget publicerats

2019-06-11

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-14

Datum då anslaget publicerats

2019-08-20

Datum då anslaget avpubliceras

2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Datum då anslaget publicerats

2019-05-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


Revisionen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Datum då anslaget publicerats

2018-11-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja


Sölvesborgs Kommunföretag AB

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Datum då anslaget publicerats

2018-11-16

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Överförmyndarnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Datum då anslaget publiceras

2019-06-11

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden

Underskrift

Ida Svensson

Länk till anslag/bevis

Valnämnden

Anslag/bevis


Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Datum då anslaget publiceras

2019-06-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisSkriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik