Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås.

Kungörelser

Ny avfallsplan på utställning

Ett förslag på avfallsplan har tagits fram. Under tiden 26 mars – 23 april 2018 kan du lämna synpunkter på förslaget.
Avfallsplanen beskriver hur kommunerna Sölvesborg, Karlshamn och Olofström tillsammans genom det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025.

Samrådshandlingar finns under samrådstiden tillgängliga på stadshuset i Sölvesborg, på biblioteket i Sölvesborg och här på kommunens hemsida.

Kontaktperson vid frågor om avfallsplanen:
Helen Gårner, telefonnummer 0456-81 63 68.

Skicka in dina synpunkter senast den 23 april 2018 till:
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Eller e-postadressen: info@solvesborg.se

Kommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-07

Datum då anslaget publicerats

2018-05-10

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


 


Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Datum då anslaget publicerats

2018-04-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-17

Datum då anslaget publicerats

2018-04-25

Datum då anslaget avpubliceras

2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


 

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Datum då anslaget publicerats

2018-04-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Datum då anslaget publicerats

2018-04-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


 

Kommunstyrelsens personalutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-03

Datum då anslaget publicerats

2018-05-09

Datum då anslaget avpubliceras

2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja


Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Datum då anslaget publicerats

2018-05-23

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-30

Datum då anslaget publicerats

2018-04-30

Datum då anslaget avpubliceras

2018-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Datum då anslaget publicerats

2018-05-21

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Datum då anslaget publicerats

2018-05-15

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Datum då anslaget publicerats

2018-05-02

Datum då anslaget avpubliceras

2018-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-18

Datum då anslaget publicerats

2018-05-21

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Datum då anslaget publicerats

2018-03-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


 

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Datum då anslaget publicerats

2018-05-14

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


 

Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Datum då anslaget publicerats

2018-05-15

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

 

SBKF Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

SBKF Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-22

Datum då anslaget publicerats

2018-02-26

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet

Underskrift

Johanna Lilja

VALNÄMNDEN

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Datum då anslaget publicerats

2018-03-29

Datum då anslaget avpubliceras

2018-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson


Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut.


Anslagstavlan i stadshuset

Den information som finns på den här sidan hittar du även under en övergångstid på vår fysiska officiella anslagstavla på Sölvesborgs kommun, som hänger i korridoren i stadshusets huvudentré. Från och med den första januari 2018 är den enda skillnaden på de digitala och de fysiska anslagen i pappersform att de senare har en underskrift för att bestyrka att anslaget är gjort.

På vår anslagstavla i stadshusets huvudentré finns också uppgifter om aktförvaring, kallelse till kommunfullmäktige och lediga kommunala tjänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.