Dödsfall och begravning

Det är aldrig enkelt att vara anhörig och hantera ett dödsfall eller en begravning. Det kan vara känslomässigt tufft, oavsett om dödsfallet har varit väntat eller inte. Därför arbetar tjänstgörande personal inom vården med att ta hand om den avlidne. De följer riktlinjerna för hur ett dödsfall ska skötas och hur förberedelserna ska gå till innan begravningen.

Det är läkaren som har konstaterat dödsfallet som kontaktar dig och ger dig som anhörig en omsorgsfull och korrekt beskrivning om att dödsfallet har inträffat. Läkaren berättar då om omständigheterna kring dödsfallet och om det finns ett behov av obduktion eller uttagande av implantat. Därefter berättar läkaren vad som kommer att inträffa inom den närmsta tiden.

Om det mot förmodan inte finns några upplysningar kring dödsorsaken kommer du som anhörig att bli informerad så snart dödsorsaken fastställs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Omsorg och stöd