Invandring och integration

Konstnärer.

Konstnärer. Foto: Serny

Under de senaste åren har det kommit många människor till Sverige, från andra länder. Vissa av personerna som anländer har flytt från krig, medan andra har kommit hit frivilligt. Sölvesborgs kommun arbetar med många olika insatser för de nyanlända som kommer hit till Sölvesborg. Kommunen hjälper bland annat till med förskola, skola, bostad och Svenska för invandrare (SFI).

Integrationsavdelningen på Individ- och familjeomsorgen ger kommunens stöd och hjälp till dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och som har kommunplacerats i Sölvesborgs kommun. Kommunens målsättning är att varje nyanländ som kommer hit ska få kunskaper om det svenska samhället och få möjligheter att delta i samhällslivet hos oss i Sölvesborg.

Här kan du läsa mer om tolk, arbete för nyanlända, SFI, och vilket stöd du kan få i Sölvesborgs kommun.

Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2018
Omsorg och stöd