Sölvesborgs kommun

Olyckor och kriser

I vardagen kan det uppstå olika sorters olyckor och kriser. Sölvesborgs kommun arbetar därför aktivt med att försöka motverka de skador som uppkommer i samband med att olyckor och kriser inträffar.

Sölvesborgs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Länsförsäkringar Blekinge. Försäkringen innefattar alla barn och elever i:

  • Förskoleverksamhet.
  • Grundskola och grundsärskola F-9 inklusive grundsärskola i annan kommun.

Dessa grupper har en heltidsförsäkring- dygnet runt (verksamhetstid, fritid och ferier).

Anmäla skada

Skadan anmäls till Länsförsäkringar på telefon: 0454-30 23 00 eller E-post skador02@lansforsakringar.se av den försäkrade (ej av kommunen).

Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog/psykoterapeut eller annan för stödsamtal utbildad person. Behandlingen ska anvisas eller godkännas av Länsförsäkringsbolaget. Försäkringen gäller dock inte för psykisk ohälsa som har orsaktas av mobbing.

Skador som har inträffat innan 1 juli 2017 anmäls dock till kommunens förra avtal med Folksam, www.folksam.se Länk till annan webbplats..

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg