Sölvesborgs kommun

Olyckor och kriser

I vardagen kan det uppstå olika sorters olyckor och kriser. Sölvesborgs kommun arbetar därför aktivt med att försöka motverka de skador som uppkommer i samband med att olyckor och kriser inträffar.

Sölvesborgs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Svedea AB fr.o.m. 2022-01-01. Försäkringen innefattar alla barn och elever i:

  • Förskoleverksamhet.
  • Grundskola och anpassad grundskola F-9 inklusive anpassad grundskola i annan kommun.

Dessa grupper har en heltidsförsäkring- dygnet runt (verksamhetstid, fritid och ferier).

Anmäla skada

Skadan anmäls enklast direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida, svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av den försäkrade (inte av kommunen). Det går även att ringa eller maila, se vidare information om det på försäkringsbeskedet nedan.

Försäkringsbeskedet hittar du här , 672.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog/psykoterapeut eller annan för stödsamtal utbildad person. Behandlingen ska anvisas eller godkännas av Svedea. Försäkringen gäller dock inte för psykisk ohälsa som har orsakats av mobbing.

Skador som har inträffat innan 1 januari 2022 anmäls dock till kommunens förra avtal med Länsförsäkringar, www.lansforsakringar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg