Sölvesborgs kommun

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ingår i EMI, Elevhälsans medicinska insats. Skolsköterskan är också en del av skolans elevhälsoteam.

Både elever och föräldrar är alltid välkommna till skolsköterskan med frågor och funderingar om barn och ungdomars hälsa. Det kan vara frågor om barns/ungdomars utveckling, lärmiljö, sömn, kost, fysisk aktivitet, sjukdom och trivsel. EMI arbetar förebyggande och för en hälsosam livsstil samt för att eleverna skall ha en god lärmiljö. Vi erbjuder hälsobesök/hälsosamtal i olika årskurser och vaccinationer samt öppen mottagning för eleverna där vi finns som råd och stöd eller är behjälpliga med enklare sjukvårdsinsatser vid skador som uppstår under dagen.

Hälsobesök hos skolsköterska görs i olika årskurser, se nedan. De innefattar ett hälsosamtal samt bedömning av tillväxt, syn, hörsel och rygg. Hälsosamtal är ett samtal med stödjande och hälsofrämjande inriktning kring den enskildes hälsa, mående och skolssituation.

Årskurs

Hälsobesök och vaccination

Förskoleklass

Hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare.
Bedömning av tillväxt, syn och hörsel.

Åk2

Hälsobesök, tillväxtbedömning.
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Åk4

Hälsosamtal, tillväxt och ryggbedömning.

Åk5

Vaccination mot Humant papillomvirus.

Åk6

Hälsobesök, tillväxt och ryggbedömning

Åk8

Hälsosamtal, tillväxt och ryggbedömning.

Åk9

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.


Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Skolläkare träffas efter överenskommelse med respektive skolsköterska.

EMQ – Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser

För att förbättra arbetet med elevers hälsa och skapa en likvärdig elevhälsa samt för att bedriva forskning finns ett Nationellt kvalitetsregister, EMQ. Det är hälsouppgifter från elevers hälsobesök/hälsosamtal som inhämtas till kvalitetsregistret och sammanställs på gruppnivå. Medverkan är frivillig och önskar man inte att information överförs till kvalitetsregistret ska kontakt tas med skolsköterska på elevens skola.
20210824-EMQ-Informationsbrev , 321.1 kB.

Kontaktuppgifter till skolsköterska finns även under respektive skola.

Skolsköterskor

Bokelundsskolan

Linda Nordbakken
Telefon: 0456- 81 65 09
E-post: linda.nordbakken@solvesborg.se

Falkviksskolan och Norje skola

Annelie Ringdahl
Telefon: 0456-81 66 25
E-post: annelie.ringdahl@solvesborg.se

Havelidens skola

EvaLott Palmquist Kristiansson
Telefon: 0456-81 66 68
E-post: evalott.palmquistkristiansson@solvesborg.se

Hjortakroksskolan och Hörviks skola

Maria Södergren
MLA, medicinskt ledningsansvar EMI
Telefon: 0456-81 65 30
E-post: maria.sodergren@solvesborg.se

Mjällby skola

Carola Haglund-Rantamäki
Telefon: 0456-81 64 30
E-post: carola.rantamaki-haglund@solvesborg.se

Möllebacksskolan och Högtofta skola

Anna Skyvell
Telefon: 0456-81 65 47
E-post: anna.skyvell@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg