Sölvesborgs kommun

Specialpedagog

Specialpedagogen i Sölvesborgs kommun är en del av förskolans- och grundskolans centrala barn- och elevhälsa.

I Sölvesborgs kommun arbetar specialpedagogerna på centrala Barn och Elevhälsan hälsofrämjande och förebyggande genom att:

  • observera, ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • vid behov genomföra utredningar av enskilda elever gällande matematik och läs- och skrivsvårigheter
  • driva skolutveckling på organisations- grupp- och individnivå
  • vara uppdaterad kring den senaste specialpedagogiska forskningen
  • delge och driva arbetet med evidensbaserad skolutveckling i kommunen, t.ex. genom pedagogiska caféer, utbildningar och riktade föreläsningar utifrån behov.
  • arbeta för att implementera tillgängliga lärmiljöer för alla i kommunen för alla barn och elever

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Specialpedagoger Förskola

Linda Persson
Telefon: 0456- 81 67 62
E-post: linda.persson@solvesborg.se

Camilla Möller
Telefon: 0456- 81 67 61
E-post: camilla.moller@solvesborg.se

Specialpedagoger Skola

Agneta Bengtsson
Telefon: 0456- 81 67 65
E-post: agneta.bengtsson@solvesborg.se

Anna Wedelin
Telefon: 0456- 81 67 60
E-post: anna.wedelin@solvessborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg