Sölvesborgs kommun

Specialpedagog

I Sölvesborgs kommun arbetar specialpedagogerna på centrala Barn och Elevhälsan hälsofrämjande och förebyggande genom att:

  • observera, ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • vid behov genomföra utredningar av enskilda elever gällande matematik och läs- och skrivsvårigheter
  • driva skolutveckling på organisations- grupp- och individnivå
  • vara uppdaterad kring den senaste specialpedagogiska forskningen
  • delge och driva arbetet med evidensbaserad skolutveckling i kommunen, t.ex. genom pedagogiska caféer, utbildningar och riktade föreläsningar utifrån behov.
  • arbeta för att implementera tillgängliga lärmiljöer för alla i kommunen för alla barn och elever

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Specialpedagoger Förskola

Marianne Lennartsson
Telefon: 0456- 81 67 64
E-post: marianne.lennartsson@solvesborg.se

Anette Rydhagen
Telefon: 0456- 81 67 61
E-post: anette.rydhagen@solvesborg.se

Specialpedagoger Skola

Maria Öhman
Telefon: 0456- 81 67 65
E-post: maria.ohman@solvesborg.se

Anna Wedelin
Telefon: 0456- 81 67 60
E-post: anna.wedelin@solvessborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg