Sölvesborgs kommun
 • Utbildning och barnomsorg
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)

Förskole- och skolpsykolog

Psykologen i Sölvesborgs kommun är en del av den centrala barn- och elevhälsa.

Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom:

 • Konsultation i olika ärenden med möjlighet att diskutera och utforska svåra situationer
 • Handledning till personalgrupper i syfte att ha diskussioner utifrån gruppens frågeställningar
 • Utredning i samband med inlärningssvårigheter för att få fram värdefull information. Utredning görs i samråd med föräldrar och rektor.
 • Psykologutredning vid inskrivning i anpassad skola.
 • Utbildning till pedagoger och annan personal. Psykologen kan även erbjuda riktade föreläsningar utifrån teman och behov på begäran.
 • Krishantering

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Psykolog

Pia Norrman Pyk
Telefon: 0456-81 67 58
E-post: pia.norrman-pyk@solvesborg.se

Johanna Helimo
Telefon: 0456-81 67 59
E-post: johanna.helimo@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg