Sölvesborgs kommun

Bidrag, stöd och stipendier

Det finns många fördelar med att driva en förening. Inte nog med att du får engagera dig i ditt intresse, du får även möjlighet att träffa nya människor och skapa nya bekantskapskretsar. För att din förening ska kunna fortsätta att leverera goda resultat och framgångar kan du ansöka om bidrag, stöd och stipendier från Sölvesborgs kommun.

Det finns olika typer av föreningsbidrag som stöttar föreningar, bland annat:

  • Aktivitetsbidrag
  • Lokalbidrag
  • Projektbidrag/arrangörsbidrag
  • Administrationsbidrag handikappföreningar

Drogpolicy för våra bidragsberättigade föreningar fr o m 2021

Kommunfullmäktige bestämde 9/9 2019 att samtliga bidragsberättigade föreningar ska ha en drogpolicy från 2021 för att erhålla bidrag.
Vi vill redan nu uppmana er att under 2020 påbörja arbetet med att skapa er en egen drogpolicy, idrottsföreningar kan få stöttning av SISU Blekinge och övriga i samverkan med ett studieförbund om man vill.
Fritids-och kulturnämnden har antagit en Föreningspolicy – om alkohol, narkotika, doping och tobak. Om en förening inte har en egen drogpolicy kan man använda Sölvesborgs föreningspolicy. Föreningar ska godkänna sin drogpolicy/ Sölvesborgs föreningspolicy vid varje årsmöte (från 2021) och se till att beslut finns med i årsmötesprotokollet.

Länk till Sölvesborgs föreningspolicy om ANDT (drogpolicy)>> , 41.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Robin Englesson, föreningssamordnare
E-mail: robin.englesson@solvesborg.se
Telefon: 0456-816 178

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra