Sölvesborgs kommun

Sociala medier

Panoramabild över Sölvesborgsviken, ovan denna en bild på en mobiltelefon

Foto: Panoramabild över Sölvesborgsviken, fotograf Mattias Nilsson

 Sölvesborgs kommun är aktiv i sociala medier för att dela med oss av nyheter och aktiviteter och skapa mer dialog med våra invånare på plattformar de befinner sig på. Vi vill även bygga relationer, stärka varumärket och öka trafiken till vår primära informationskanal, solvesborg.se

Sociala medier är ett samlingsnamn för flera olika digitala medier där organisationer och besökare tillsammans skapar innehåll och interagerar med varandra. Inlägg på de sociala medier där Sölvesborgs kommun är aktiva är allmän handling och blir tillgängliga för andra. Lämna aldrig ut privat information på något av våra sociala medier.

Vi använder sociala medier som en av många kommunikationskanaler vi har för att kommunicera ut våra verksamheter. Sociala medier ska inte ersätta vår främsta kommunikationskanal för besökare, vår webbplats solvesborg.se

Facebook

Instagram

Youtube

Regler för våra sociala plattformar

Vi tar bort inlägg om de innehåller känsliga personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter. Vi tar även bort inlägg som är stötande, pornografiskt eller våldsamt innehåll, uppviglande eller som har kränkande uttal och svordomar eller kränker den enskildes integritet. Inläggen måste beröra det aktuella ämnet/nyheten. Våra sidor är inte en arena för politiska diskussioner.

Sociala medier - Facebook

Sociala medier - Instagram

Sociala medier - Youtube

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik