Säkerhet

En polis håller ett barn intill Stortorgets scen.

Så arbetar kommunen med säkerheten kring Killebomfestivalen.

För oss är det viktigt att Killebom är en folkfest. En festival som är för alla där man ska ha roligt och känna sig trygg. Vi har därför under flera år arbetat med säkerheten kring festivalen tillsammans med polis, ordningsvakter och personal från Individ- och familjeomsorgen. Kommunens lokala trygghetsvärdar kommer också att bidra till tryggheten under Killebomfestivalen.

Allmänna festivaltips

Barn i marknadsträngseln

Med många människor i rörelse kan du och ditt barn lätt komma ifrån varandra. Skriv ditt mobilnummer på undersidan av barnets arm eller på en lapp som barnet har i fickan. Med lite äldre barn kan man komma överens om en mötesplats som man går till om man kommer ifrån varandra. Råd ditt barn till att ta kontakt med säkerhetspersonal, ordningsvakt, polis eller trygghetsvärd om det skulle hända att barnet kommer ifrån dig som vårdnadshavare. Det är också alltid en bra idé att se till att ditt barn inte går ensam på festivalen samt att vårdnadshavare eller anhöriga hämtar och lämnar sina barn på festivalen.

Stölder

Undvik att bära plånboken i bakfickan, eller att lägga ifrån er plånböcker eller telefoner på serveringar. Bär era väskor på framsidan av kroppen. Töm bilen då ni parkerar den. Lämna inte kvar väskor eller jackor, även om ni själva vet att de inte innehåller några värdeföremål. Under kvälls- och nattetid stjäls cyklar för transport till och från centrum. Lås fast, eller allra helst lås in cyklar som ni inte använder under helgen.

Alkohol och narkotika

Minderåriga får inte dricka alkohol. Köp inte ut eller langa alkohol oavsett om det är ditt barn, yngre syskon eller en vän.

Du som förälder eller annan betydelsefull vuxen i ungdomens närhet är viktig. Din inställning och värderingar i frågorna påverkar ungdomens val, även när du inte är där. Prata med era ungdomar kring alkohol och narkotika. Våga sätta gränser, lyssna och var tydlig kring vilka regler som gäller.

För fakta och råd kring ungdomar och alkohol:
Länk » iq.se/tonarsparloren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk » Polisens föräldraskola, narkotika , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du blivit utsatt för eller vittne till ett brott

Akut situation

Vid akut situation ring polisen på 112.

Ej akut situation

Vänd dig till polisen på telefonnummer 114 14 för ärenden som inte är akuta som till exempel för att tipsa, komma i kontakt med någon inom polisen eller anmäla ett brott. Under kvällstid kan du även prata med de poliser, ordningsvakter eller Trygghetsvärdar som finns på eller i anslutning till festivalområdet.

Fältgrupp och Fritidsgårdar

Fältgruppen, eller "fältarna" i Sölvesborg arbetar med förebyggande och uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar. De kommer att vara på plats under Killebom.
Länk » Länk till fältarnas Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsgårdarna flyttar också ut under Killebom och hänger vid Skejtan fredag-lördag från kl. 16.00.

Trygghetsvärdar

Kommunens Trygghetsvärdar är en del av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Detta genom relationsskapande och förebyggande arbete samt genom synlighet, närvaro och tillgänglighet över hela kommunen. Du kan alltid kontakta trygghetsvärdarna om du känner dig otrygg, har synpunkter eller förslag gällande trygghet och säkerhet

Trygghetsvärdarnas gruppnummer och gemensamma e-postadress
Telefonnummer: 0456-81 64 00
E-post: trygghetsvardar@solvesborg.se

Trygghetsvärdarna har inga polisiära befogenheter och är inte heller några ordningsvakter eller väktare. Vid behov kan de tillkalla annan lämplig resurs till exempel ambulans, räddningstjänst eller polis.
» Mer information om Sölvesborgs trygghetsvärdar.

Polisens prioriteringar inför årets festival

Alkoholfri zon

Vi vet att ju högre berusningsgraden är bland besökarna, desto fler ordningsstörningar och brott kommer att inträffa. Under sommarens stadsfester arbetar vi därför särskilt med att förbudet mot att på festivalområdet medföra eller dricka medhavd sprit, vin eller starköl. Den som bryter mot förbudet riskerar böter och får dessutom sin medhavda dryck uthälld på plats.

Berusade personer som rör sig inom eller är på väg att lämna festivalområdet löper en ökad risk att råka ut för brott eller olyckshändelse. Polisen kommer i den utsträckning som är möjligt försöka säkerställa personer som lämnar festivalområdet är i ”rätt” sällskap eller att hemtransport med nykter anhörig eller bekant ordnas. Arbetet med att tidigt ingripa mot berusade ungdomar kommer också att prioriteras.

Hjärtstartare

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp. Ring först och främst 112 för att kalla på ambulans. Du måste också försöka att få hjälp av dina medmänniskor omkring dig och den drabbade.

Här hittar du hjärtstartare

Ljudnivå

Man ska under helgen räkna med att det kommer att bli musik och pulserande stämning på festivalområdet. Vi spelar som längst fram till klockan 01 på onsdag och torsdag och klockan 02 på fredag och lördag.

Killebom förhåller sig till de ljudnivåer som ryms inom Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller och höga ljudnivåer. Trots det ska man vara beredd på att det kommer att vara mer högljutt än vanligt i området.

Trafik och parkering

För att kunna genomföra stadsfestivalen på ett tryggt och säkert sätt krävs det att vi under ett antal dagar påverkar trafik och parkeringssituationen i de centrala delarna av Sölvesborg. Vänligen respektera dessa tillfälliga förbud och begränsningar då de är till för att underlätta för alla. Det är endast några dagar om året.

Kontakt

Om Killebom