Trafikinformation

Trafikförbudsskylt.

Så påverkas trafiken i centrum under Killebom.

Under Sölvesborgs stadsfestival Killebom införs trafikbegränsningar i stadens centrum för att ge plats för festivalområden.

Tidsperiod

Lokala trafikföreskrifter, med anledning av anordnande av Killebom gäller från:
Kl. 08.00 måndagen den 2 juli 2024 till och med kl. 12.00 måndagen den 8 juli 2024.

Syftet med trafikbegränsningarna är att få bort större delen av trafiken samt få ner hastigheterna i de centrala delarna för att minimera riskerna för olyckor. Genom att reducera motordrivna fordon trafik i centrala Sölvesborg förbättrar vi framkomlighet, säkerhet och trygghet för festivalbesökare.

Likt föregående år kommer trafiken att begränsas med fartreducerande hinder. Denna riskreducering ingår i den samverkan som sker med polismyndigheten och i deras planering inför stadsfestivalen. Vi hoppas att medborgare och besökare har förståelse för detta.

Karta – trafikläget under Killebom

Nedan ser du en karta som är aktuell under Killebomfestivalen.
» Öppna kartan i ett eget fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för en bättre upplevelse i mobilen.

 • Teckenförklaring visas när man klickar på pilarna » uppe till vänster.
 • Klicka på en symbol i kartan för att få fram en förklaring.
 • Blekingetrafiken ändrad rutt under Killebom Under tisdag den 2 juni och onsdag den 3 juni ställer Blekingetrafiken om till en ändrad rutt inne i stadskärnan. Se markerad linje på kartan.

Så påverkas trafiken

På nedanstående gator får motordrivna fordon inte föras under dagar och tider enligt följande: 2 juli kl. 08.00 – 8 juli kl. 12.00.
Gäller ej buss i linjetrafik.

 • Thure Carlssons väg mellan Hamngatan och en punkt 200 m söder om korsningen med Hamngatan.
 • Repslagaregatan mellan Järnvägsgatan och Södergatan samt hela Sparbanksgatan
 • Hamngatan mellan infart/utfart till Fyra Årstidernas parkering och Trädgårdsgatan.
 • Västra Storgatan mellan Hästtorgsgatan och Stortorget,
 • Östra Storgatan mellan Markgatan och Stortorget,
 • Södergatan mellan Repslagaregatan och Stortorget,
 • S:t Andreasgatan mellan Södergatan och Trädgårdsgatan
 • Gator runt Stortorget.
 • Trädgårdsgatan mellan Trädgårdsgatan 1 och Skeppsbrogatan
 • Klostergatan
 • Området med infart från Hamngatan, vid Boulebanor

På nedanstående gator får fordon föras endast i viss riktning under tiden: 2 juli kl. 08.00 – 8 juli kl. 12.00.

 • På Kyrkogatan mellan Västra Storgatan och Gamla Skolgatan får fordon föras endast i nordöstlig färdriktning.
 • På Gamla Skolgatan mellan Kyrkogatan och Bryggaregatan får fordon föras endast i sydöstlig färdriktning.
 • På Bryggaregatan får fordon föras endast i nordöstlig färdriktning.

Parkering

 • Parkeringsplatser längs med Rundgatan (6 platser) är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 18.00 den 3 juli 2024 t.o.m. kl. 08.00 den 8 juli 2024
 • Parkeringsplatser på kvarteret Anden (Nicolaigårdens parkering och parkering bakom Ritz) är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 08.00 den 5 juli 2024 t.o.m. kl. 20.00 den 6 juli 2024
 • Parkeringsplatser på Stortorget är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 08.00 den 2 juli 2024 t.o.m. kl. 12.00 den 8 juli 2024
 • Parkering vid skatebanan med infart från Sparbanksgatan är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 08.00 den 5 juli 2024 t.o.m. kl. 08.00 den 7 juli 2024
 • Parkering med infart från Thure Carlssons väg (vid korsningen med Hamngatan) är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 08.00 den 2 juli 2024 t.o.m. kl. 12.00 den 8 juli 2024
 • Parkering på Trädgårdsgatan mellan S:t Andreasgatan och Skeppsbrogatan är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 07.00 den 3 juli 2024 t.o.m. kl. 12.00 den 8 juli 2024
 • Parkeringsplatser på Trädgårdsgatan (utanför Berts Hi Fi affär) är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 08.00 den 3 juli 2024 t.o.m. kl. 12.00 den 8 juli 2024
 • Hästtorget är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 08.00 den 3 juli 2024 t.o.m. kl. 08.00 den 8 juli 2024
 • Parkeringsplatser på kvarteret Zebra är parkering förbjuden fr.o.m. kl. 08.00 den 4 juli 2024 t.o.m. kl. 12.00 den 8 juli 2024
 • Parkering för rörelsehindrade får ske på V Storgatan mellan Hästtorgsgatan och Södergatan fr.o.m. kl. 08.00 den 3 juli 2024 t.o.m. kl. 08.00 den 8 juli 2024
 • Salustånd mm får inte placeras så att framkomligheten för utryckningsfordon försvåras.
 • Skyltsättning utförs av sökanden.
 • Om planerade aktiviteter upphör före ovanstående klockslag skall uppsatta skyltar nedtagas vid aktivitetens slut.
 • Tillstånd för vissa fordon kan sökas hos trafiknämnden. Fordon med tillstånd

Fordon med tillstånd

Observera att förbudet mot trafik med motordrivna fordon gäller inte fordon med tillstånd.
Följande fordon har tillstånd:

 1. Utryckningsfordon och taxi i tjänst.
 2. Leveransfordon med ärende till fastighet som endast kan nås via avstängda gator. Som leveransfordon räknas varudistributionsfordon och fordon som används vid utförande av service, anläggnings- och liknande arbeten
 3. Fordon på väg till eller från fastighet med permanent anordnad parkeringsplats som endast kan nås via avstängda gator.
 4. Fordon tillhörande torgförsäljare och arrangörer.
 5. Lions ”Tuff Tuff Tåg”.
 6. Bussar i linjetrafik.
 7. Innehavare av p-tillstånd
 8. Fordon tillhörande hemtjänst

Kontakt

Har du till exempel boendeparkering som påverkas av trafikbegränsningarna finns kör- och parkeringstillstånd att hämta på kommunens medborgarkontor från och med måndag vecka 27. Kontakta Medborgarkontoret för , 971.4 kB, öppnas i nytt fönster. hjälp, de har öppet måndag - fredag kl. 8-16.
Telefon: 0456-81 61 81

Behöver du akut hjälp med körtillstånd och parkeringstillstånd under övriga tider, ring 0456-81 61 84.

Kontakt

Om Killebom