Sölvesborgs kommun

Ungdomsenkäten Lupp

Bild

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Vi genomför den nationella ungdomsenkäten Lupp för att skapa en samlad bild om hur ungdomar från högstadiet upp till 25 års ålder upplever sin tillvaro i hemmet, i skolan och på fritiden.

Under hösten 2020 genomfördes en undersökning bland ungdomar i högstadiet, gymnasiet och unga vuxna, mellan 19- 25 år, för att identifiera viktiga frågor och behov i dessa ålderskategorier.

Vad är Lupp?

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den genomförs för att vi som kommun ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter.

Resultat från 2020

Under relaterade dokument kan ni hitta Lupp-rapporten i sin helhet. Svaren presenteras utifrån olika kategorier: fritid, skola, inflytande och politik, hälsa, trygghet och framtid och arbete. För att kort sammanfatta resultatet:

  • Cirka 8 av 10 på högstadiet och 7 av 10 på gymnasiet deltog. 
  • Killar har mer att göra på sin fritid än tjejer och vanligaste fritidsintresset är sport eller en idrott.
  • 8 av 10 är nöjda med undervisningen och lärare men fler elever vill vara delaktiga i att bestämma inom skolans områden.
  • Varannan elev vill vara med och påverka i kommunen och 6 av 10 vet vem de skulle vända sig till om de vill vara med och påverka
  • Killar mår generellt bättre än tjejer. Fler tjejer har besvär med huvudvärk, stress och liknande obehag och tränar mindre än killar.
  • Sedan senaste undersökningen har fler killar blivit hotade, bestulna eller misshandlade och fler tjejer varit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande.
  • De allra flesta eleverna ser positivt på sin egen framtid, nästan 9 av 10. Efter grundskolan vill de allra flesta plugga vidare på ett gymnasium. Efter gymnasiet vill var tredje elev läsa vidare eller börja jobba.

Resultatet blir ett verktyg vid planering av de verksamheter som möter barn, tonåringar och unga vuxna. Tanken är också att det kan användas som utgångspunkt för diskussioner mellan ungdomar, vårdnadshavare, personal och politiker.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra