Sölvesborgs kommun

Ungdomsenkäten Lupp

Fyra olika illustrationer för framtid, fritid, mående och omtanke.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Vi genomför den nationella ungdomsenkäten Lupp för att skapa en samlad bild om hur ungdomar i högstadiet och gymnasiet upplever sin tillvaro i hemmet, i skolan och på fritiden. Nästa Lupp genomförs hösten 2023.

Vad är Lupp?

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den genomförs för att vi som kommun ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter.

Resultatet blir ett verktyg vid planering av de verksamheter som möter barn, tonåringar och unga vuxna. Det kan även användas som utgångspunkt för diskussioner mellan ungdomar, vårdnadshavare, personal och politiker.

Lupp 2023

I år genomförs Lupp på högstadieskolorna Bokelundsskolan och Mjällby skola samt gymnasiet Furulundsskolan. Det är frivilligt för eleverna att delta och deras svar är anonyma. Enkäten genomförs på undervisningstid på höstterminen 2023.

Resultat från tidigare år

Vi genomför Lupp var tredje år, senast var 2020. Under relaterade dokument hittar du rapporten i sin helhet. Svaren presenteras utifrån olika kategorier: fritid, skola, inflytande och politik, hälsa, trygghet och framtid och arbete.

Utifrån svaren blev resultatet följande:

  • Cirka 8 av 10 på högstadiet och 7 av 10 på gymnasiet deltog. 
  • Killar har mer att göra på sin fritid än tjejer och vanligaste fritidsintresset är sport eller en idrott.
  • 8 av 10 är nöjda med undervisningen och lärare men fler elever vill vara delaktiga i att bestämma inom skolans områden.
  • Varannan elev vill vara med och påverka i kommunen och 6 av 10 vet vem de skulle vända sig till om de vill vara med och påverka.
  • Killar mår generellt bättre än tjejer. Fler tjejer har besvär med huvudvärk, stress och liknande obehag samt tränar mindre än killar.
  • Sedan senaste undersökningen har fler killar blivit hotade, bestulna eller misshandlade och fler tjejer varit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande.
  • De allra flesta eleverna ser positivt på sin egen framtid, nästan 9 av 10. Efter grundskolan vill de allra flesta plugga vidare på ett gymnasium. Efter gymnasiet vill var tredje elev läsa vidare eller börja jobba.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra