Sölvesborgs kommun

Felparkering

Om du bryter mot någon av de parkeringsregler som finns kan du få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift beroende på var du har parkerat fel. Genom att fordon parkeras rätt leder det till en ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Läs noga på skylten där du parkerar, där finns information om vilka parkeringsregler som gäller. De vanligaste överträdelserna som orsakar kontrollavgift är att du parkerat där parkeringsförbud råder eller att du inte lagt fram P-skivan väl synlig.

Parkeringsanmärkning

Om du parkerat fel på gatumark, vilket även kallas för allmän plats kan du få en parkeringsanmärkning.

Betala alltid avgiften även om du vill invända

Du måste alltid betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig.
Läs mer om hur du betalar din parkeringsanmärkning på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vänd dig till Polismyndigheten för att invända mot avgiften

När du har betalt avgiften kan du, om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig, välja att bestrida den. Det gör du hos Polismyndigheten.
Läs mer om hur du bestrider parkeringsavgiften på Polisens hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontrollavgift

Om du parkerat fel på tomtmark, exempelvis privata parkeringar, kan du få en kontrollavgift.
Läs mer om kontrollavgifter på konsumentverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Betala inte avgiften om du vill invända

Att betala innebär att du accepterar avgiften. Du kan låta bli att betala avgiften tills ni rett ut om kontrollavgiften är felaktig eller inte, men då är det viktigt att du bestrider den skriftligen. Du ska alltså inte bara strunta i kontrollavgiften.

Kontakta parkeringsbolaget eller markägaren för att invända mot avgiften

Om du får en kontrollavgift som du anser är felaktig ska du så fort som möjligt kontakta parkeringsbolaget eller markägaren. Kontakta dem helst via mejl och förklara varför du anser parkeringsboten är felaktig. Du hittar kontaktuppgifter till vem du ska vända dig till på parkeringsboten.

Bestridande av kontrollavgift på kommunens mark

Görs i kommunens e-tjänst:
https://etjanster.solvesborg.se/bestrid-kontrollavgift Länk till annan webbplats.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor