Sölvesborgs kommun

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten är för dig som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Foto: Serny.

Arbetsmarknadsenheten är för dig som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Foto: Serny.

Arbetsmarknadsenhetens (AME) främsta uppgift är att på olika sätt stötta arbetslösa kommuninvånare till en hållbar egen försörjning. AME arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Region Blekinge. Vi finns även till för dig som har ungdomstjänst.

Hur gör vi för att stötta dig?

Vår viktigaste uppgift är att stötta dig som står en bit från arbetsmarknaden så att du kan försörja dig på ett sätt som är hållbart över tid. För att du som deltar hos oss ska komma närmare dina mål så får du träffa en arbetsmarknadscoach. Tillsammans tittar ni på din livssituation och ditt behov av stöd. Ni skapar en individuell plan för dig. Det kan handla om olika saker som t ex stöd med hälsa, motivation, självskänsla, målsättningar. Det kan också handla om att formulera mål, ta fram en CV och träna på anställningsintervjuer.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder:

  • vägledning och coachning
  • kartläggning och arbetsförmågebedömning
  • kontakt med studie- och yrkesvägledare
  • arbetsträning
  • hjälp med att hitta praktik eller arbete

Vi arbetar både med enskilda samtal och med olika gruppaktiviteter.

Våra verksamheter

På AME har vi olika typer av verksamheter, se nedan. I vår praktiska verksamhet finns bilvård, lokalvård, café- och köksverksamhet, tvätteri, naturvårds- och servicelag, snickeri och smedja samt odling och växthus. Bland våra yrkesriktade projekt hittar du ROSS, Skapa med 2.0, Mat och Bak, Vitvaruprojektet, samarbete med Tekotryck och LONA-projektet. Vi ansvarar även för sysselsättning inom ramen för det kommunala aktivtetsansvaret.

Bilvården

Bilvården servar och tvättar kommunens leasingbilar och en del av de kommunägda bilarna. Totalt har kommunen ca. 160 bilar och AME sköter 130 av dem.

Lokalvård

I lokalvårdsverksamheten ingår städning av AME:s och parkenhetens lokaler.

Café- och köksverksamhet

På AME finns en cafeteria med försäljning av frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Här lagas mat och bakas till det som säljs i caféet.

Tvätteri

Det finns ett mindre tvätteri där främst hemtjänsten lämnar omsorgstagares kläder för tvätt, strykning och mangling. Men tvätteriet ansvarar även för att tvätta arbetskläder för bland annat parkenheten och AME.

Naturvård- och servicelag

Naturvård- och servicelag sköter naturområden och urbana milöer i kommunen.

Snickeri och smedja

Snickeri och smedja är behjälpliga med olika uppdrag till flera av kommunens verksamheter. Det kan handla om att skapa bänkar, lekredskap, kallförråd, grillar etc.

Odling och växthus

Grönsaksodling till AME:s köksverksamhet.

AME driver ett antal olika projekt, bland annat inom ramen för Samordningsförbundet Blekinge, Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) och Europeiska socialfonden (ESF). Samarbetspartners i projekten är exempelvis kommunens Individ- och familjeomsorg, Arbetsförmedlingen, Region Blekinge, Försäkringskassan, övriga Blekingekommuner och privata näringslivet.

ROSS- Ronneby, Olofström och Sölvesborg satsar 200901-230228

ROSS är ett ESF-projekt som riktar sig till personer som är 25-64 år. Syftet med projektet är att hitta anpassade arbetstränings- och praktikplatser i det privata näringslivet.

Skapa med 2.0 210101-231231

Skapa med är ett projekt för dig som upplever psykisk ohälsa och/eller utanförskap och som haft försörjningsstöd under en längre tid eller är inom funktionshinderomsorgen.

Mat och Bak 220815-221231

Syftet med projektet är att göra det svenska språket mer lättförståeligt genom att du som deltagare kombinerar arbetsuppgifter med språkinlärning.

Vitvaruprojektet

Tillsammans med företaget ELON har vi ett avtal som innebär att de levererar trasiga tvättmaskiner och torktumlare till AME. På AME demonterar vi maskinerna för sortering och återvinning av maskindelarna.

Avtal med Tekotryck

Tekotryck gör tryck på disktrasor och handdukar. AME har ett samarbete där vi utför en del arbetsuppgifter åt AME.

LONA-projektet

LONA är en lokal naturvårdssatsning som bland annat anlagt en fjärilsträdgård på AME. Trädgården sköts av AME.

För dig som är ungdom (upp till 20 år) och som inte har börjat gymnasiet eller inte fått något slutbetyg från gymnasiet har kommunen ansvar för att du i första hand börjar på eller återupptar en utbildning. I andra hand att du får en annan sysselsättning som exempelvis praktik eller arbete. AME kan vara behjälplig med annan sysselsättning.

Senast uppdaterad:

Skriv ut