Sölvesborgs kommun

Jobba hos oss

Medarbetare som sitter och jobbar vid sin bärbara dator. Foto: Sölvesborgs kommun.

Medarbetare som sitter och jobbar vid sin bärbara dator. Foto: Sölvesborgs kommun.

Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner våra 1500 medarbetare för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare i Sölvesborgs kommun är du med och bidrar till att utveckla människor, välfärden och samhället. Hos oss gör du skillnad för andra människor, vilket skapar värde, inte bara för andra, utan även för dig själv.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med bra chefer och kollegor som trivs på sitt jobb och är stolta över det arbetet de utför. Här är vi lojala mot varandra, vår arbetsgivare och vi vill gärna att fler ska vara en del av vår gemenskap.

Våra personalförmåner

Som medarbetare i Sölvesborgs kommun ska du uppleva arbetsglädje, trygghet, delaktighet, känsla av sammanhang, kompetensutveckling och bekräftelse för dina insatser. Nedan har vi sammanfattat de några av de olika anställningsförmånerna som finns hos oss som arbetsgivare. En del förmåner regleras i kollektivavtalet men vi erbjuder också egna förmåner som är specifika för dig som medarbetare i Sölvesborgs kommun.

 • I en del av våra verksamheter har du möjlighet till flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familj.
 • Friskvårdsbidrag på upp till 1 000 kr per år eller friskvård en timme i veckan.
 • Föräldrapenningtillägg med 10 procent av ditt inkomstbortfall.
 • Delbetalning av årskort i kollektivtrafiken via nettolöneavdrag.
 • Möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid i form av extra betalda semesterdagar.
 • Möjlighet att ansöka om bidrag till fritidsstudier, 75 procent av kostnader för kursavgift och litteratur. Du kan även få bidrag för rese- och boendekostnader och få ledigt för tentamen med mera.
 • I en del av våra verksamheter är distansarbete en möjlighet.
 • Fritt kaffe och te.
 • Möjlighet att gå med i vår konstklubb som köper in och delar ut konstverk till medlemmarna, medlemsavgift 40 kronor per månad.

Läs mer om ytterligare förmåner: Säg hej till ditt kollektivavtal (skr.se)

Personalklubb

Vi har en personalklubb där alla månadsanställda samt timavlönade som är inne och arbetar kontinuerligt erbjuds gratis medlemskap. Personalklubben anordnar bland annat föreläsningar, resor, tävlingar, musikquiz och friskvårdsaktiviteter. Du får rabatt på gymkort och även hos ett antal företag i Blekinge och på inträden till lokala evenemang och aktiviteter.

Du får ett meningsfullt arbete

Tre anledningar att välja kommunen som arbetsgivare och arbetsplats:

 • Du får ett arbete där du utvecklas och växer.
 • Du får ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad
 • Du får ett arbete i en kommun som har en tydlig värdegrund.

Närmare en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärden de närmaste tio åren. Genom Sveriges kommuner och landstings satsning "Sveriges viktigaste jobb" ska de viktiga och intressanta jobben lyftas fram och bli mer synliga för dig som söker arbete. Det handlar om att personal inom offentlig sektor är otroligt viktiga för vårt samhälle. Det är jobb som gör skillnad.

I linje med detta deltar Sölvesborgs kommun på flera olika student- rekryterings- och jobbmässor, för att berätta om oss som arbetsgivare.

Representanter från Sölvesborgs kommun på jobbmässa i Kristianstad. Foto: Sölvesborgs kommun

Filmen "Sveriges viktigaste jobb"

Nedan hittar du filmen som Sveriges kommuner och regioner (förkortas ofta SKR) gjort och som handlar om vad vi som arbetar inom kommunens verksamheter gör.

Tillsammans i möjligheternas kommun

I Sölvesborgs kommun är möjligheterna många och vi gör det tillsammans. När vi bygger broar mellan varandra skapar vi nya möjligheter som utvecklar verksamheten och höjer kvaliteten för våra medborgare.

I vår kommun är beslutsvägarna korta och närheten till kollegor, chefer och ledning gör att möjligheten att påverka är stor. Vill du vara en delaktig och engagerad medarbetare är Sölvesborgs kommun rätt arbetsplats för dig.

Hos oss får du möjligheten att utvecklas och ta ansvar och uppmuntras till att bidra till ständiga förbättringar. Vi erbjuder dig en trygg och säker arbetsmiljö. Vårt fokus ligger på medskapande och med hjälp av vår värdegrund, värme, närhet och engagemang, gör vi Sölvesborg till en attraktiv plats att bo, verka och vistats i.

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör

Värme – I Sölvesborgs kommun värdesätter vi den personliga serviceandan och mötet mellan människor kännetecknas av värme, omtanke och respekt.

Här gör vi det lilla extra i vardagen och vår Personalklubb FRISK arbetar med hälsofrämjande och sociala aktiviteter för personalen. Vi värnar den fysiska hälsan lika högt som den psykiska och vi tar hand om varandra för att alla ska få de bästa förutsättningarna att klara sitt uppdrag.

Närhet – I Sölvesborgs kommun har vi nära till allt och vi värdesätter den personliga kontakten. Vi har korta beslutsvägar, nära till chefer och kollegor, nära till varandra och nära till ett gott skratt. Vi har nära till stadens utbud likväl som till naturen och havet. Geografiskt har Sölvesborg ett strategiskt centralt läge med närhet till andra större städer via kollektivtrafiken.

Engagemang – I Sölvesborgs kommun är delaktigheten hög och engagemanget stort. Vi engagerar oss i kommunens utveckling, i föreningar och i varandra. Vi är delaktiga i beslutsprocesser och förändringar och tar oss an våra uppgifter och ärenden med stort engagemang.

Resultat från Sölvesborgs kommuns senaste arbetsmiljöenkät

Sölvesborgs kommun genomför vartannat år en arbetsmiljöenkät för att ta reda på hur medarbetare upplever arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Senaste arbetsmiljöenkäten genomfördes hösten 2023 där cirka sju av tio medarbetare besvarade frågor kring följande:

 • Motivation och utveckling
 • Mål och styrning
 • Ledarskap
 • Arbetsbelastning och krav
 • Samarbete
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Säkerhet
 • Hållbart medarbetarengagemang, HME

Resultatet visar på höga siffror generellt på kommunövergripande nivå. Främst inom motivation och utveckling men även områdena samarbete och ledarskap visar höga resultat.

Sölvesborgs kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare där man som medarbetare kan utvecklas trivs med sin chef och sina kollegor och man känner att man kan utvecklas. Sölvesborg erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Genom fokus på medskapande och med värdegrunden värme, närhet och engagemang gör vi alla Sölvesborg till en attraktiv plats i Blekinges framkant.

Lediga jobb

På vår sida Lediga jobb som du når genom att klicka på knappen nedan hittar du de lediga jobb som finns inom Sölvesborgs kommuns verksamhet just nu.

Relaterade kontakter

HR-avdelningen
E-post: HR@solvesborg.se

Ulrika Sjögren, HR-chef
E-post: ulrika.sjogren@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 71

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut