Sölvesborgs kommun

Solcellsbelysning på gång- och cykelvägar

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Gång- och cykelvägen mellan Sölvesborg och Mjällby, den så kallade gamla banvallen, är upplyst med solcellsdriven belysning

Uppsättning av 44 solcellslamporna gjordes hösten 2017.

Genom denna solcellsdrivna belysning används fossilfritt energislag samtidigt som grävning i och i anspråkstagande av jordbruksmark har minimerats.

Systemen som är helt behovsstyrda aktiveras vid rörelse och skapar ljus och trygghet för förbipasserande. När någon närmar sig tänds belysningsstolpen, vilket ger ett tydligt ljus, samtidigt som en signal skickas till de närmast framförvarande stolparna att tändas. När personen har passerat släcks stolparna i tur och ordning i väntan på nästa förbipasserande. På så vis följer ljuset den som rör sig och används bara när det behövs.

Satsningen har möjlighetgjorts genom bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Länsstyrelsen i Blekinge.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö