Sölvesborgs kommun

Landsbygd

Rapsfält och vindkraftverk i Stiby. Foto: Lotta Johansson.

Rapsfält och vindkraftverk i Stiby. Foto: Lotta Johansson.

I Sölvesborg har vi en fantastisk landsbygd, till exempel listerlandets fiskehamnar och säsongsöppna restauranger och fik. I de norra delarna av kommunen på Ryssberget finns en av Sveriges bäst bevarade bokskogar. För att vårt land ska må bra och vara starkt behöver även landsbygden få vitamininjektioner, inspiration och stöd. Därför satsas det i stort och smått inom organisationen Sölvesborgs kommun, på förenings- och regeringsnivå.

Landsbygdsutveckling i Sölvesborg

Om du har en idé som kan utveckla landsbygden så prata gärna med Näringslivsavdelning, kontaktuppgifter finner ni längre ner på sidan, så hjälper de er att komma igång med er ansökan för investerings- eller projektstöd. De kommer sedan ut och besöker er tillsammans med den instans som ni funderar på att söka pengar från, så att ni gemensamt kan gå igenom er ansökan.

I vårt arbete samverkar vi bland annat med de andra landsbygdsutvecklarna i Blekinge, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Blekinge, Sydostleader och kommunbygderådet.

Vision för landsbygden

I Sölvesborg har vi ingen egen, separat plan för landsbygden, utan samma vision gäller som för hela kommunen, och det görs heller ingen större skillnad i översiktsplanen på landsbygd och tätort. Detta eftersom Sölvesborg inte är särskilt tätbefolkat, så större delen av kommunen räknas ändå som landsbygd i de flesta sammanhang, till exempel då du söker olika stöd.

Visionen för hela Sölvesborgs kommun är:

Sölvesborg – av naturliga skäl.

Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa förutsättningar för god livskvalitet. Vi välkomnar alla besökare och nya medborgare. År 2020 är vi minst 20 000 invånare.

Jordbruksverket och landsbygdsprogrammet

Det finns flera olika stöd och ersättningar att söka i landsbygdsprogrammet, till exempel företags- och projektstöd för investeringar i ditt företag, eller som blir till nytta för fler.

Stödet söks via Jordbruksverkets e-tjänst. Länsstyrelsen i Blekinge handlägger och bedömer ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och för din regions utveckling.

Sydostleader

Sölvesborg tillhör Leader-området Sydostleader. Du ansöker via Jordbrukets e-tjänst. Styrelsen för Sydostleader, som består av representanter från privat, ideell och offentlig sektor beslutar vilka ansökningar som ska bli beviljade. De baserar sina beslut på den lokala utvecklingsstrategin som de tagit fram.

Hela Sverige ska leva: kommunbygderådet Sölvesborg

Kommunbygderådet i Sölvesborgs medlemmar består av hembygdsföreningar, idrottsföreningar och hamnföreningar. Kommunbygderådet är sedan i sin tur lokalavdelningen av en läns- och rikstäckande organisation, länsbygderådet Blekinge och riksorganisationen Hela Sverige ska leva, som arbetar för en levande landsbygd.

Hela Sverige ska leva är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden.

Sölvesborgs kommun samarbetar med kommunbygderådet på flera olika sätt.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Sölvesborgs Kommun
Järnvägsstationen / Trädgårdsgatan 1
294 34 Sölvesborg

Vid frågor kontakta vår Näringslivsutvecklare

Cecilia Egerö
Telefon: 0456-81 60 68
E-post: cecilia.egero@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö