Sölvesborgs kommun

Lekplatser

I Sölvesborgs kommun finns ett 20-tal lekplatser som sköts i kommunal regi. Lekplatserna ställer stora krav på säkerhet och funktion, båda vad gäller utrustning och miljö. Just nu pågår ett arbete med upprustning av äldre lekplatser enligt kommunens antagna lekplatsplan.

Lekplatsplan

Varje år görs insatser för att förbättra lekplatserna runt om i kommunen. Den politiskt antagna lekplatsplanen innebär att de olika lekplatserna renoveras i turordning. I samband med kommande ombyggnationer samlas invånarnas synpunkter in om hur de vill att just deras närliggande lekplats ska utformas och utvecklas. Medborgardialog sker antingen genom att träffar hålls på plats eller genom att synpunkter samlas in med hjälp av en webbenkät. Medborgardialogen sker vanligtvis under vårvintern.

Du hittar mer information och bakgrund till beslutet om lekplatsplanen längre ner under relaterade dokument (kommunfullmäktiges protokoll från juni 2023, på sidan 191-220).

Inför kommande byggnationer 2024 genomför vi just nu medborgardialoger för följande lekplatser:

  • Aplakärrsvägen
  • Tornvägen
  • Signhilds väg

Medborgardialogen är öppen under tiden 27 maj till 22 juni 2024.


Felanmälan

Om du upptäcker något fel på lekutrustningen eller intilliggande anordningar inom en lekplats är det viktigt att vi får in din felanmälan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö