Sölvesborgs kommun

Fälla och beskära träd

I Sölvesborg finns det många träd i staden och tätortsnära skog. Träden väcker många känslor, även om de mestadels är positivt kan träden emellanåt upplevas som störande. Exempelvis kan de vara trafikfarliga, stå nära en tomtgräns eller skymma utsikt.

Träden har en viktig roll för alla levande organismer. Förutom att det i Sölvesborg finns en stor variation av arter som ger stora värden året runt, så är även träden viktiga för vår miljö. Träden renar luften, förhindrar översvämningar och tar hand om vattensjuk mark, ger svalkande skugga och hjälper till att sänka temperaturen vid värmeböljor.
Äldre träd är också boplats för andra arter, som viktiga insekter, lavar och svampar, vilket gör att vi ofta sparar höga stubbar eller lägger gammal ved på högar (faunadepå) för att de arterna ska leva vidare.

Kommunen besiktigar och har löpande översyn av träd på kommunal mark. Om ett träd upplevs som farligt eller sjukt kan du anmäla det till kommunens E-tjänst.
Länk till >> Önskemål om åtgärder på träd och vegetation på kommunens mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Anmälningarna hanteras löpande, men åtgärderna sker främst vintertid. Här anmäler du även röjning av sly och buskage på kommunal mark, vilket också sker med löpande intervall.

För att din anmälan ska hanteras under den årliga genomgången behöver den skickas in senast den 30 september.

Bedömningskriterier

Vår utgångspunkt är alltid att friska träd inte fälls. Även för sjuka träd tar vi i många fall till andra åtgärder innan vi tar bort träden helt.

Vi tar INTE ner träd om:

  • Träden tappar löv/barr, grenar eller frön på privat tomt.
  • Träden skymmer solceller eller annan teknisk utrustning.
  • Träden skuggar tomten eller skymmer utsikt.
  • Träden gör att det blir sämre tillväxt på privat tomt.
  • Träden upplevs som fult, ojämnt eller lutar. Många träd lutar eller ser ovårdade ut utan att vara farliga.

Vi tar ner träd om:

  • Trädet har nedsatt vitalitet och anses farligt, där vi inte kan beskära bort farliga delar.
  • Trädet har någon form av sjukdom som kan medföra snabbt försämrad vitalitet eller smittorisk.
  • Trädet ska gallras enligt plan eller för att föryngra.
  • Trädet står för nära ledningsgator, järnvägar eller står farligt i trafikmiljö.

Akuta åtgärder

Om det aktuella trädet utgör en akut fara för person eller egendom vänligen kontakta Sölvesborgs kommun per telefon 0456-81 60 00 mellan kl. 8-16 måndag - fredag. Utanför kontorstid används journummer 0456-81 60 10.

Vill du veta mer om träd och dess nytta i stadsmiljö?

Sölvesborgs Kommun var med i Boverkets mätning av trädkronstäckning (mätning 2020) och tätorten har en täckningsgrad på 21,8%. Enligt 3-30-300-regeln är målet 30% krontäckningsgrad i varje stadskvarter, vilket har flera fördelar för miljö, psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer om 3-30-300 på länk https://se.thegreencities.eu/fakta-om-3-30-300/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om Boverkets kartläggning av trädkronstäckning på länk https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/tradtackning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö