Korttidsboende, växelvård och avlastning

Vi kan erbjuda olika former av korttidsvård. För att få plats måste boendeformen behovsprövas. I vår kommun finns det ett korttidsboende, Utsikten.

För att få plats på korttidsboende, växelvård och avlastning behöver du ett beslut från biståndshandläggaren i ditt område. Klicka här för hitta kontaktuppgifter.

Korttidsboende

I vår kommun finns det ett korttidsboende, Utsikten. Lokalerna ligger i det särskilda boendet Slottsgården i centrala Sölvesborg.

Här kan du vistas under en kortare tid. Ett beslut kan beviljas för dig som exempelvis behöver återhämtning efter sjukhusvistelse eller väntar på en plats på ett äldreboende och hemvården inte räcker till för dina behov.

När du är på Utsikten är du delaktig i aktiviteter i det dagliga livet. Vardagssysslor och aktiviteter du inte klarar helt på egen hand tränar och genomför vi tillsammans utifrån dina förutsättningar. Du får tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå.

Växelvård och avlastning

En form av korttidsvård är växelvård, den ger dig möjlighet att bo kvar hemma men som av olika anledningar behöver perioder av förändring i vardagen. Du vistas regelbundet hos oss på Utsikten för aktiviteter och miljöombyte samtidigt som dina närstående får möjlighet till vila och egen tid.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Skriv ut
Omsorg och stöd