Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val, samtidigt som val sker till riksdag och landsting. Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, kommunalskatt, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar också om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter med 31 ersättare. Deras sammanträden är offentliga och allmänheten är därmed välkommen att närvara. Sammanträden hålls som regel i Furulundsskolans aula, måndagar ca vart 6:e vecka (avvikelse kan förekomma) med början klockan 17.30. (ca 8 sammanträden per år.)

Mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022


Sverigedemokraterna

14

Moderata Samlingspartiet

9

Kristdemokraterna

2

SoL-partiet

2

Socialdemokraterna

17

Vänsterpartiet

2

Centerpartiet

2

Liberalerna

1

Kommunfullmäktiges presidium

  • Arne Bogren (M), Kommunfullmäktiges ordförande
  • André Svensson (SD), Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
  • Viveka Olofsson (S), Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

Senast uppdaterad: 03 februari 2020

Skriv ut
Kommun och politik