Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val, samtidigt som val sker till riksdag och landsting. Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, kommunalskatt, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar också om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter med 34 ersättare. Deras sammanträden är offentliga och allmänheten är därmed välkommen att närvara. Sammanträden hålls som regel i Furulundsskolans aula, måndagar ca vart 6:e vecka (avvikelse kan förekomma) med början klockan 18.30. (ca 8 sammanträden per år.)

Mandatperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018


Arbetarpartiet Socialdemokraterna

21

Moderata Samlingspartiet

9

Vänsterpartiet

2

Centerpartiet

2

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Sverigedemokraterna

11

Miljöpartiet

1

SoL-partiet

1

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik