Ärenden och handlingar

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar. Den antogs för första gången år 1766. Förordningens andra kapitel handlar om allmänna handlingars offentlighet. Det betyder att allmänheten har rätt att ta del av myndigheters handlingar. Under lagen regleras även vad som är allmän handling och vad som gäller för att kunna ta del av dem. Du har rätt att ta del av kommunens offentliga ärenden och handlingar, som samlas i kommunarkivet. Det enda undantaget är om handlingen är belagd med sekretess.

Här kan du läsa mer om kommunens diarum och arkiv, offentliga handlingar och beslut. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta medborgarkontoret, som vägleder dig till rätt person eller rätt information.

Kontakt

Medborgarkontoret

Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.