Kommunfakta

Bild på kommunhuset, där Sölvesborgs kommun står skrivna i förgyllda bokstäver.

Kommunhuset i Sölvesborgs kommun. Foto: Thomas Fredriksson

Sölvesborgs kommun bildades den 1 januari 1971 genom en sammanläggning av Gammalstorps kommun, med församlingarna Gammalstorp och Ysane, Mjällby kommun samt Sölvesborgs stad.

Vid sammanläggningen år 1971 hade kommunen 15'220 invånare. År 2016 andra kvartal nådde Sölvesborg 17 305 invånare.

Sölvesborgs vision

Visionen för Sölvesborgs kommun är följande:

Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa förutsättningar för god livskvalitet. Vi välkomnar alla besökare och nya medborgare. År 2020 är vi minst 20 000 invånare.

Kommunvapen

Sölvesborgs kommunvapen har sitt ursprung i Sölveborgs stads sigill. Den tidigaste kända användningen av detta sigill är i en fullmakt från den då danska staden Sölvesborg, daterad år 1535. Sigillet bestod av ett kors med fyra liggande figurer som liknade bokstaven S.

Vapnet beskrevs av Kungliga Maj:t så här:

I ett fält av guld ett rött grekiskt kors åtföljt av fyra blå ålar med röd beväring, därest sådan skall komma till användning, de båda till vänster vänstervända och de båda undre störtande.

Sölvesborgs grafiska symbol

Symbolen syns längst upp på hemsidans vänstra kant. Tanken är att symbolen ska kännas modern, förmedla öppenhet och väcka intresse, samtidigt som den gör Sölvesborgs arv och historia rättvisa. Den är framtagen med fokus på att förmedla Sölvesborgs främsta kärnvärden:

  • Närhet till skog, hav och charmig stadskärna, närhet mellan människor och närhet till det medeltida arvet.
  • Värme i klimat, mellan människor samt i stadens färgskalor.
  • Naturligt i form av våra fantastiska bokskogar, vattnet och i traditioner.
  • Engagemang hos människor, inom turist- och servicenäringen, barn- och äldreomsorgen, föreningslivet, näringslivet, kulturen och arrangemangen.

#mittsölvesborg - en kortfilm om Sölvesborg

Vi har gjort en kortfilm som skildrar människorna, värmen och livet i Sölvesborg. Den har tagits fram av Sölvesborgs kommun och är baserad på Sölvesborgslåten ”Tillsammans”. Låten är skriven av Christina Nordin, lärare i Sölvesborgs kommun, Lina Wägbo, Niclas Lundin och Katilyn Lundin. Låten är dessutom komponerad utifrån kommunens vision och kärnvärden och är inspelad av elever från särskolan och grundskolan i Mjällby, gymnasiesärskolan samt personer från daglig verksamhet. Filmen syftar till att det är människorna som bor och är verksamma i Sölvesborg som tillsammans formar orten till vad den är. Du ser den genom att klicka på den här nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik