Kommunens organisation

Grönskande buskar vid entrén till Sölvesborgs stadshus

Sölvesborgs stadshus.

Sölvesborgs kommun är en stor organisation, trots att kommunen är liten. I kommunen finns kommunfullmäktige som tillsammans med folkvalda politiker styr över olika nämnder och förvaltningar. Sölvesborgs kommun fokuserar på att skapa närhet, värme och engagemang för att du ska må bra i Sölvesborg.

Det finns cirka 1 200 personer som arbetar i den kommunala organisationen. Kommunen styrs av förtroendevalda politiker som tillsammans med kommunfullmäktige leder kommunens verksamheter i bestämd riktning.

Sölvesborgs kommun är för nuvarande organisatoriskt indelad i fyra förvaltningar:

  • kommunledningsförvaltningen
  • samhällsbyggnadsförvaltningen
  • barn- och utbildningsförvaltningen
  • omsorgsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som kan liknas vid "kommunens riksdag". Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val, samtidigt som val sker till riksdag och landsting. Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • kommunens budget
  • kommunalskatt
  • taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar även om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommundirektör

Högste förvaltningstjänsteperson är kommunchef Lars Ericsson. Han har sitt kontor i stadshuset och ansvarar för samtliga verksamhetschefer, kommunledningskontoret samt biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I Stadshuset finns även ledning för de flesta kommunala verksamheterna samt ungefär 120 övriga tjänstepersoner. Men merparten av kommunens anställda har en annan arbetsplats än Stadshuset. De finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, och på biblioteket.

Kommunalförbund

Sölvesborgs kommun är en relativt liten kommun. Därför samarbetar kommunen med olika förbund för fungera så bra som möjligt.

Miljöförbundet Blekinge Väst

Den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen är Miljöförbundet Blekinge Väst. I organisationen ingår Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns kommun. Miljöförbundet Blekinge Väst arbetar aktivt för att skapa en god och trivsam miljö inom berörda kommuner.

Sölvesborg Bromölla kommunalförbund

På Sölvesborg Brimölla kommunalförbund (SBKF) ingår bland annat gymnasieskolan i Sölvesborg, men även vuxenskolan, kommunens lönekontor och IT-enhet samt städ- och måltidsservice.

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett samarbete mellan Sölvesborgs, Olofströms. Räddningstjänsten rycker in till kommunens ersättning när naturkatastrofer och kriser uppstår.

Region Blekinge

Region Blekinge arbetar för att skapa ett vackert och händelserikt Blekinge, för att fler ska trivas med att vistas och bo i vårt län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Kommun och politik
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK