Sölvesborgs kommun

Bygga nytt, ändra eller riva

Nybyggnation av hus. Grunden är av trä. Mellan träplankorna lyser solen i skarpa strålar.

Nybyggnation av hus. Foto: Fotograf Serny

Funderar du på att bygga nytt, ändra eller riva hus i kommunen? Här hittar du värdefull information som du kan behöva när du ska planera ditt bygge eller renovering.

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov. Bygglov är ett skriftligt tillstånd som lämnas av byggnadsnämnden. Byggloven styrs av Plan- och bygglagen och prövar bland annat utformning och placering med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskaps- och stadsbilden. Kravet på bygglov är till för att vi ska följa samhällets intressen. Det du ansöker om att få göra, bör inte strida mot detaljplan eller översiktsplan. Det handlar också om att inte skapa problem för dina grannar eller andra människor. Byggloven är kommunens sätt att ta ansvar för att vi bygger hus på lämpliga platser och att det vi bygger stämmer med de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Besök gärna Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information om bygglov. Boverket är en statlig myndighet som behandlar frågor och information om samhällsplanering, byggande och boende på ett lättbegripligt sätt.

Om du har några frågor kring din bostad eller ditt bygglov är du alltid välkommen att kontakta Stadsarkitektavdelningen på Sölvesborgs kommun! De vägleder dig i din bygglovsprocess.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut