Lediga villatomter

En familj med två barn som sitter på Kaninholmen och tittar ut över Sölvesborgssviken. Foto: Lotta Johansson.

Foto: Lotta Johansson.

Vad roligt att du är intresserad av att köpa en villatomt i Sölvesborg! Det är väldigt lätt att falla pladask för vår stad. Här flirtar havet med ängarna och och kullerstenarna med de kritvita stränderna. Vi har lediga kommunala villatomter i områdena Norje, Svarta hejan, Sölve, Hörvik, Nogersund och Sandbäck.

Film områden med lediga villatomter

Nedan hittar du en film som visar alla områden där vi har lediga villatomter just nu, och ännu längre ner finns listor över alla lediga tomter, byggbestämmelser och länkar till kartor.

Villatomter i Norje

Det finns lediga villatomter på Ärtvägen och Oxelvägen.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Ärtvägen:

Norje 4:33

Ärtvägen 2

269 400

898

Bokad

Norje 4:34

Ärtvägen 4

236 700

789

Ej tilldelad

Norje 4:35

Ärtvägen 6

239 400

798

Ej tilldelad

Norje 4:36

Ärtvägen 8

314 400

1048

Ej tilldelad

Norje 4:37

Ärtvägen 5

372 900

1243

Ej tilldelad

Norje 4:38

Ärtvägen 3

349 500

1165

Ej tilldelad

Norje 4:39

Ärtvägen 1

405 300

1351

Bokad

Oxelvägen:

Norje 5:42

Oxelvägen 5

263 700

879

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Norje, Ärtvägen

Huvudbyggnad max 140 kvm och uthus max 40 kvm, i upp till 1 1/2 våningar. Endast friliggande hus är tillåtna i området. 

Byggbestämmelser för Norje, Oxelvägen
Bedömning görs när bygglovets lämnats in eftersom tomterna ligger utanför detaljplan. Byggnadsfritt avstånd från vägområde är 12 meter. Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål placeras.

Villatomter i Svarta Hejan

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Svarta Hejan 3

Lövsalsvägen 2

722 400

1204

Ej tilldelad

Svarta Hejan 4

Lövsalsvägen 13

792 000

1320

Ej tilldelad

Största tillåtna bruttoarea är 40 % av fastighetsarean. Högsta tillåtna taknockshöjd för huvudbyggnad är 7, 5 meter. Högsta tillåtna taknockshöjd för uthus och andra komplementbyggnader är 4,0 meter. Endast källarlösa hus får uppföras. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter och uthus och andra komplementbyggnader placeras 1 meter från tomtgräns.

Här hittar du en karta över villatomter i Svarta Hejan.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Sölve (Labbvägen)


I priserna ingår inte anslutning av el, vatten och avlopp. Fiber till tomtgräns ingår.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Havtornet 3

Labbvägen 1

434 000

1085

Ej tilldelad

Havtornet 4

Labbvägen 7

433 200

1083

Ej tilldelad

Vinbäret 10

Labbvägen 4

475 600

1189

Ej tilldelad

Vinbäret 11

Labbvägen 2

511 200

1278

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Sölve (Labbvägen)

Man får bygga hus med 1 1/2 våning och använda max 25% av tomtytan. Huvudbyggnad 4 meter från tomtgräns och uthus 1 meter från tomtgräns.

Här hittar du en karta över villatomter i Sölve.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd=köpt.

Villatomter i Hörvik

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Hosaby 11:154

Dolinvägen 23

246 600

822

Bokad

Hosaby 11:155

Dolinvägen 21

375 000

1250

Ej tilldelad

Hosaby 11:158

Dolinvägen 15

279 000

930

Ej tilldelad

Hosaby 11:160

Dolinvägen 8

280 800

936

Ej tilldelad

Hosaby 11:162

Dolinvägen 12

256 200

854

Ej tilldelad

Hosaby 11:163

Dolinvägen 14

277 200

924

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Hörvik

Max 25% av tomten får bebyggas. Endast friliggande hus är tillåtna i området, upp till max 2 våningar. Fastigheterna Hosaby 11:160-11:163 får bebyggas med 1 våning. Även suterrängvåning är tillåtet. För samtliga tomter är nockhöjden för huvudbyggnaden 7,5 meter och för uthus 4 meter. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4 meter från tomtgränsen och uthus minst 1 meter från tomtgränsen. 

Här hittar du en karta över villatomter i Hörvik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Nogersund

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Skönabäck 1:447

Ljustervägen 22

288 000

960

Bokad

Byggbestämmelser för Nogersund

Max 25% av tomten får bebyggas. Hus med 1 1/2 våning är tillåtna i området (Max 3,5 meter byggnadshöjd/fasadlivshöjd). Huvudbyggnaden ska placeras minst 3 meter från tomtgränsen och uthus minst 1 meter från tomtgränsen. 

Här hittar du en karta över villatomter i Nogersund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Sandbäck

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Agerum 16:92

Folketshusvägen 23-0

187 400

937

Ej tilldelad

Agerum 16:99

Askvägen

186 600

933

Ej tilldelad

Tomterna i Sandbäck ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Det innebär att några bestämmelser inte finns vad avser tillåten byggyta, byggnadshöjd utan det bedöms i samband med bygglovsansökan.

Här hittar du en karta över villatomter i Sandbäck.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Ljungaviken 

I Ljungaviken finns just nu inga lediga tomter. Det beror bland annat på att det behövs göras fler arkeologiska undersökningar i området. Fler tomter beräknas kunna släppas hösten 2020.

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Byggbestämmelser för Ljungaviken

Tillåten byggyta i etapp 2a är 40% av tomtytan och i etapp 2b är tillåten byggyta 25%, dock max 300 kvm bruttoarea (summan av samtliga våningsplan). Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från tomtgräns alternativt sammanbyggt i tomtgräns. Komplementbyggnader placeras minst 1 meter från tomtgräns eller sammanbyggt i tomtgräns och minst 5 meter från gatan.

Här hittar du en karta över villatomter i Ljungaviken.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Anmäl dig till tomtkö

Läs gärna igenom vanliga frågor och svar om våra tomter innan du går till e-tjänsten för att anmäla dig till tomtkön.

Regler och priser för att ställa sig i tomtkö

Nedan hittar du alla nuvarande kommunala villatomter och de planerade områdena. Du behöver stå i vår tomtkö för att kunna köpa en tomt. Om du hittar en tomt som passar dig, eller vill ställa dig i kö för ett planerat område, använder du vår e-tjänst för detta som du hittar längst ner på den här sidan.

Planerade områden

Förutom redan lediga, byggklara villatomter planerar vi att bygga ut nedanstående områden:

Hällevik (Grönslätt)

Två nya bostadsområden planeras i sydvästra Hällevik. Dels ett område mellan Hällevik och Grönsslätt, det så kallade Vassabacksområdet. Detaljplanearbete pågår och de första tomterna beräknas säljas under 2021. Det andra bostadsområdet är väster om Havelidens skola. Även här pågår detaljplanearbete. Första tomterna beräknas säljas under 2020.

Det finns i dagsläget ingen tomtkö för områdena. När det blir aktuellt att kunna anmäla sig till kön kommer det att läggas ut information på vår hemsida och annonseras i lokalpress.

Markanvisningar

Under markanvisningar hittar du som är exploatör information om kommunal tomtmark för flerbostadshus.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 06 september 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör