Sölvesborgs kommun

Vattentjänstplan

En person som tvättar händerna. Foto: Scandinav bildbyrå.

En person som tvättar händerna. Foto: Scandinav bildbyrå.

Sölvesborgs kommun jobbar med att ta fram en ny vattentjänstplan efter en lagändring årsskiftet 2022/2023. Nu finns möjlighet att tycka till om planen.

Riksdagen har fattat beslut om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023. Lagändringen medförde att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan efter den 31 december 2023. Kommunen ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastigheter eller myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen.

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av behovet av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Skyfallskartering och riskbedömning har översiktliga åtgärdsförslag som omfattar de allmänna VA-anläggningarna vid skyfall.

Remisstiden har blivit förlängd till den 8 december 2023. Vid frågor kontakta helen.garner@solvesborg.se, 0456-816368.

Yttrande lämnas till kommunkansli@solvesborg.se

Relaterad kontakt

Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vattentjänstplan.pdf , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2023-11-02 17.35
Bilaga 1 Utbyggnadsplan.pdf , 391.9 kB, öppnas i nytt fönster. 391.9 kB 2023-11-02 17.35
Bilaga 2 Skyfallskartering.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2023-11-02 17.35
Bilaga 3 Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf , 327 kB, öppnas i nytt fönster. 327 kB 2023-11-02 17.35

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö