Våld i nära relation

Våld i nära relation

Inom socialtjänsten finns personer som enbart arbetar med våld i nära relation. Vi har tystnadsplikt och alla tjänster är kostnadsfria.

Vi vänder oss till dig som lever eller ha levt i en relation som skrämt dig, där du har blivit övervakad, kontrollerad, kränkt eller att din frihet har begränsats. Det kan vara att du blivit slagen, tvingats ha sex mot din vilja eller inte får träffa vem du vill. Det kan också vara att din partner slår sönder saker för att skrämma dig eller inte låter dig få vara med och bestämma över din ekonomi. Det kan vara att du inte får den hjälp du behöver av anhörig med din medicin, eller att någon hindrar dig från att
använda hjälpmedel som glasögon, rullator eller larm. Det kan vara att någon skadar ditt husdjur för att skrämma dig. Det kan vara att din partner eller annan närstående person kallar dig för fula ord eller hotar med att tvinga dig till något du inte vill.

Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av hedersrelaterat våld, där du känner att dina föräldrar inte tillåter dig att göra saker som andra jämnåriga vänner får. Där dina anhöriga kontrollerar vad du gör, att du inte själv får bestämma över vem du ska gifta dig med eller är orolig för att bli könsstympad.

Vi vänder oss till dig som använder våld mot din partner eller annan person i nära relation. Blir din partner eller dina barn rädd för dig ibland? Ar du väldigt svartsjuk? Måste du ha kontroll på var din partner befinner sig? Det finns stöd att få för att bryta sitt våldsbeteende.

Våldets olika uttryck

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

 • Psykiskt - direkta eller indirekta hot. Att bli nekad att träffa vem man vill som barnbarn/vänner, eller att delta i social aktiviteter. Att bli kallad för nedsättande ord eller kränkande kommentarer. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan vara psykiskt våld mot den som värnar om djuret.
 • Fysiskt - kan vara knuffar, att bli fasthållen eller inlåst mot sin vilja, dragen i håret, slagen eller sparkad.
 • Sexualiserat - våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. Att bli nekad att använda preventivmedel eller att tvingas till sexuell posering mot sin vilja.
 • Ekonomiskt - kan innebära att en part i nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme. Eller att en nekas insyn i sin egen ekonomi.
 • Materiellt/tekniskt - personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan med vara att ens partner eller annan i nära relation använder teknik för att övervaka dig, som appar för övervakning med avlyssning eller GPS, alternativt ha inloggningsuppgifter som missbrukas till dina sociala medier eller andra privata konton.
 • Försummelse - att en använder din psykiska eller fysiska funktionsvariation eller tillfällig nedsättande förmåga mot dig, eller att våldet riktas mot den kroppsdel som är särskild sårbar. Kan vara att du blir tvingad till övermedicinering eller att inte få din medicin i tid, att någon möblera runt i ett hem där det bor någon med synnedsättning eller att lämna nån medveten i liften som inte kan ta sig därifrån själv.

Socialtjänsten utgår från Per Isdahls, Alternativ till vålds definition av våld:
"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill”

Vi erbjuder:

 • Samtalsstöd om våldet
 • Praktisk hjälp för att komma vidare
 • Stöd i myndighetskontakter och hjälp att hitta rätt resurser
 • Skyddat boende för våldsutsatta vuxna och deras barn
 • Stöd i att söka bostad
 • KIBB-behandling i familjer där det förekommer barnmisshandel
 • Krissamtal för barn som bevittnat/upplevt våld
 • Gruppverksamhet för kvinnor
 • Stöd till anhöriga
 • Stöd till våldsutövare att sluta använda våld

Våra insatser är behovsanpassade och utgår från en utredning med riskbedömning om risken för framtida våld.

Vi arbetar också med:

 • Föreläsning och utbildning
 • Konsultation till yrkesverksamma
 • Information till allmänheten

Är du under 18 år?

Blir du rädd när dina föräldrar bråkar? Får du inte välja din partner själv? Har du ont i magen när du ska lämna ena föräldern hemma för att du är orolig för att något ska hända? Slår någon vuxen dig eller någon annan i din omgivning? Tar någon på din kropp som du inte gillar? Är du eller någon annan i familjen väldigt ledsen ofta? Är det någon i familjen som skrämmer ditt husdjur?

Då kan du vända dig till de som arbetar med barn och unga på socialtjänsten.

Kontakt
Karin Svensson
Samordnare Våld i nära relation
Telefon: 0456-81 63 13
E-post: karin.svensson@solvesborg.se

Ida Berglund
Socialsekreterare Våld i nära relation
Telefon: 0456-81 63 19
E-post: ida.berglund@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 08 februari 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör
Omsorg och stöd