Bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig handling som skrivs i samband med att din nära anhöriges bortgång. Det är svensk lag på att bouppteckningen ska redovisa den avlidna personens olika tillgångar och skulder. Bouppteckningen skickas därefter till Skatteverket där den bokförs.

Bouppteckningen ska upprättas senast tre månader efter att den anhörige har avlidit. I bouppteckningen redovisas den dödes olika tillgångar och skulder. I bouppteckning ingår även vilka som är dödsbodelägare och arvingar till den bortgångna, samt vilka som står med i testamentet. Innan bouppteckningen skickas till Skatteverket ska alla dödsbodelägare godkänna den.

Bouppteckningen ska bland annat innehålla:

  • Uppgifter om den avlidne
  • Uppgifter om arvingar, släkt eller andra relationer till den avlidne
  • Uppgifter om efterarvingar eller dödsbodelägare
  • Uppgifter om eventuella försäkringar
  • Uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder, som vederbörande hade på dödsdagen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Omsorg och stöd