Sölvesborgs kommun

Den 14 maj 2018 kl. 09.00 släpps småhustomterna i Svarta Hejan-området

Bild

Fotograf: Mattias Nilsson

Den 14 maj 2018 kl. 09.00 öppnar vi anmälan för dig som är intresserad av en tomt på Svarta Hejan-området. Du anmäler dig enkelt till tomtkön via ett anmälningsformulär på vår hemsida.

När öppnas tomtkön och hur fungerar anmälan?

Den 14 maj 2018 kl. 09.00 öppnas ett anmälningsformulär på kommunens hemsida.
Länk till anmälningsformulär

Anmälan görs till tomtkön för Svarta Hejan-området, specifik tomt anges ej.

Tomtkarta Svarta Hejan , 73.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Detaljplan för Svarta Hejan , 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter som måste lämnas vid anmälan:

  • Förnamn, efternamn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress (obligatoriska)
  • Eventuella uppgifter till medsökande (ej obligatoriska)

Vid anmälan krävs att man godkänner reglerna för reservation och köp av småhustomt i Sölvesborgs Kommun genom att kryssa i rutan: Jag/vi har läst igenom reglerna för reservation och köp av kommunal småhustomt i Sölvesborgs kommun och accepterar villkoren för dessa.

Läs gärna igenom reglerna innan tomtkön öppnas: http://www.solvesborg.se/download/18.7b0a4812160da2760b91073/1517409852462/FFS%204_5.pdf , 514.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostar det något att anmäla sig till tomtkön?

Ja. För att bli upptagen i en tomtkölista erläggs en registreringsavgift om 1000 kronor och man får ett tomtkönummer. Faktura skickas ut till den som registrerat sig i tomtkö. Ej erlagd registreringsavgift innebär att man stryks från tomtkön.

Får jag köpa två tomter?

Nej.

Hur fördelas tomterna?

Erbjudande om att välja tomt skickas ut under vecka 20, 2018. Erbjudande skickas ut till flera samtidigt, som får göra en rangordningslista med flera val. Tilldelning av tomterna görs enligt först-till-kvarnprincipen. Du har maximalt fyra veckor på dig att göra dina val.

Hur många småhustomter släpps till försäljning?

7 st.

Tomtkarta över Svarta Hejan-området

Hur stora är tomterna?

De varierar mellan 900-1300 kvadratmeter.

Hur mycket kostar en småhustomt?

En småhustomt kostar 600 kr/kvm + kostnad för vatten och avlopp enligt gällande taxa. Kostnad för anslutning av el, fiber tillkommer enligt gällande taxa (Betalas till Sölvesborg energi och vatten AB).

När betalar jag tomten?

Tomten betalas när köpekontraktet är påskrivet av kommunen (dessförinnan har ni skrivit under). Några dagar efter det skickas en faktura till er som ska betalas inom 30 dagar.

Vad kostar ett bygglov för en villa?

Kostnaden för ett bygglov beror på hur stor villa du vill bygga. För en normalvilla mellan 130-199 kvm kostar bygglov och planavgift ca 33 000 kr för planenligt förslag. Till detta tillkommer en så kallad utsättningsavgift vilken kostar ca 6250 kr (utsättning = anlita någon som sätter ut måtten så man bygger enligt bygglovet) samt en kostnad för nybyggnadskarta från cirka 5005 kr.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

Inom fyra veckor från kompletta handlingar är inlämnade.

Vad säger byggbestämmelserna?

Största tillåtna bruttoarea är 40 % av fastighetsarean. Högsta tillåtna taknockshöjd för huvudbyggnad är 7, 5 meter. Högsta tillåtna taknockshöjd för uthus och andra komplementbyggnader är 4,0 meter. Endast källarlösa hus får uppföras. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter och uthus och andra komplementbyggnader placeras 1 meter från tomtgräns.

Uterum kopplat till enbostadshus får uppföras utan bygglov (anmälan krävs) under följande förutsättningar:

  • storlek mindre än 20 m²
  • placerat mer än 4 m från gräns till annan tomt
  • inte strider mot någon planbestämmelse
  • inte strider mot plan- och bygglagens bestämmelser

Hur får huset se ut som jag bygger

Du får bygga upp till 7,5 meter i taknockshöjd, detta innebär att hus med 1,5 våning eller 2 våningar med låglutande tak kan uppföras. Du får anlita vilket byggföretag du vill och bygga hur du vill så länge du följer bygglovet.

Huvudbyggnad ska uppföras i radonskyddat utförande med förberedelse för radonsäkert utförande.

När kan jag börja bygga mitt hus?

Köpekontraktet anger när tillträde sker. Tidigast kan du börja bygga i april 2019. För att börja bygga måste du ansökt om och fått bygglov och startbesked beviljat.

Hur ser tomten ut vid tillträde?

Tomterna kommer att vara uppfyllda med krossat berg till 20 cm under gatans höjd.

Kontaktpersoner

För frågor kring byggbestämmelser och bygglov:

Kontakta bygglovshandläggarna på telefon 0456-81 63 66 eller stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

För övriga frågor:

Kontakta Monia Jönsson på telefon 0456-81 61 28 eller monia.jonsson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut