Sölvesborgs kommun

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du tillgänglighetsredogörelsen för solvesborg.se.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda solvesborg.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att solvesborg.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats..

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsen

Vi använder publiceringsverktyget SiteVision. Solvesborg.se ser du allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för moderna standarder. På äldre webbläsare visas samma innehåll, men utseendet kan vara annorlunda. Webbplatsen lanserades hösten 2017.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

Alla dokument på webbplatsen hittar du som PDF-filer. Du behöver Adobe Reader för att kunna öppna och ta del av dokumenten. Adobe Reader är gratis. På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Bilder

Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla meningsbärande bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder.

Översyn och justering pågår kontinuerligt.

Länkar

Det kan i vissa fall vara inkonsekvent hur länkar ser ut och beskrivs.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut