Sölvesborgs kommun

Jonas Engzell

Titel: Ekolog Miljöinspektör
Telefon: 0456 81 67 96
E-post: jonas.engzell@miljovast.se

Relevanta sökord: Naturvård, Natura 2000, Naturresarvat, Skog, Biotopskydd, Nyckelbiotop, Vilda djur och växter, Jakt, Miljömål, Planärenden (miljörelaterat), Skyddsjakt

Senast uppdaterad:

Skriv ut