Sölvesborgs kommun

Monica Andersson

Titel: Kommunsekreterare
Telefon: 0456 81 61 27
E-post: monica.andersson@solvesborg.se

Relevanta sökord: Kommunstyrelsen, Hemsida, Sekreterare, Kommunfullmäktige, KS Arbetsutskott, Ärendeberedning, Systemansvarig ärendehanteringssystem, Valnämnden, Arvoden förtroendevalda, Arvoden KSAU, Arvoden KS, Arvoden KF, Revisorerna, Webredaktör KLF

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Index