Sölvesborgs kommun

Tobak och rökfri miljö

Försäljning av tobak är anmälningspliktig. Det innebär att du som vill kunna sälja tobak behöver ansöka om ett tillstånd. Från 1 juli 2019 gäller nya regler om miljöer där det gäller rökförbud för tobak eller liknande produkter. Genom att respektera förbudet bidrar du till en ökad tillgänglighet för allmänna platser och motverkar att barn och ungdomar börjar röka. 

Ny tobakslagstiftning började att gälla från 1 juli 2019. Utöver platser som redan omfattades av rökfri miljö blev fler områden än tidigare rökfria. De rökfria miljöerna gäller inte bara för cigaretter utan även upphettning av tobak (exempelvis inhalering), användning av elektroniska cigarretter, användning av örtprodukter för rökning samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Ansöka om tobaksförsäljning

Miljöförbundet Blekinge Väst ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn i Sölvesborgs kommun. För mer information besök Miljöförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Försäljningsregler

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Försäljning får dessutom inte ske om misstanke finns att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.
 • Det är den som säljer som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall skall legitimation begäras.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med försäljning av tobak skall utöva egentillsyn över försäljningen.

Ansvar

Verksamhets ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll.

Rökfria miljöer

Miljöer som omfattas av förbud mot rökningen är:

 • I lokaler som är avsedd för barnomsorg, skolverksamhet och liknande samt på motsvarande områden utomhus
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och dess lokaler som resande använder
 • Inne i restauranger och på andra serveringsställen
 • I offentliga lokaler
 • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner och gångbanor i anslutning till ett spårområde
 • På och utanför uteserveringar, exempelvis restauranger och caféer
 • Inom inhägnade idrottsanlänningar och det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till platser som allmänheten har tillträde till, exempelvis statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och hälso- och sjukvårdslokaler

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal, ett annat utrymme eller område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att det ska efterlevas.

Det är Miljöförbundet Blekinge Väst som har ansvar för tillsynen. Det innebär att det är dem som ska se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Regler om skyltning, information och tillsägelse

Du som ansvarar för en rökfri miljö måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det här gäller alla platser där det är förbjudet att röka. Du som ansvarig för ett rökfritt område där rökning tidigare varit tillåtet ska ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Du som ansvarig måste vid behov även informera om rökförbudet och göra tillsägelser om någon röker. Du får även avvisa personen om hen fortsätter röka trots tillsägelse.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara restaurangen, bussbolaget eller förskolechefen. Om det inte hjälper ska du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst som ansvarar för tillsynen i Sölvesborgs kommun.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete