Tillgänglighetsredogörelse för killebom.se

Vi bygger och utvecklar vår webbplats för att göra vardagen enklare för dig som besökare och har dina behov i fokus. Vi hoppas att du som besökare på ett tillgängligt och enkelt sätt kan hitta och använda den information och tjänster du behöver.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda killebom.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att killebom.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats..

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsen

Vi använder publiceringsverktyget SiteVision. Killebom.se ser du allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för moderna standarder. På äldre webbläsare visas samma innehåll, men utseendet kan vara annorlunda.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bilder

Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla meningsbärande bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder.

Kontraster

Kontrasterna mellan text och bakgrund är inte tillräckligt god.

Översyn och justering pågår kontinuerligt.

Kontakt

Om Killebom