Sölvesborgs kommun

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa förekommer nästan varje år hos vilda fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige. Risken bedöms också nu som mycket låg, men som en generell regel bör man ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar och djur. Du som ändå behöver hantera dem uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

Hundar och andra husdjur bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar. Hundar bör därför hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.

Om du har egna fåglar som till exempel höns, se gärna över smittskyddsrutiner och ge mat och vatten inomhus eller under tak. Vid tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att ta kontakt med veterinär.

Gör såhär om du ser döda eller sjuka vilda fåglar

Rapportera om du ser döda eller sjuka vilda fåglar till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, via länken nedan.

Efter att du rapporterat kan du välja att göra någonting av följande alternativ om du hittat en död fågel:

  • Låta fågeln vara.
  • Ta på handskar och gräva ner den döda fågeln, tvätta händerna noga efteråt.
  • Ta på handskar och lägg den döda fågeln i dubbla, knutna plastpåsar eller sopsäckar bland restavfall i dina sopor, tvätta händerna noga efteråt.

Om du skulle hitta många döda eller sjuka vilda fåglar på samma plats kan detta behöva hanteras på annat sätt. Mer information och kontaktuppgifter om du har frågor finns på webbplatserna för SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.

Frågor och svar

Är fågelinfluensa farligt för människor?

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men du bör som generell regel ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.

Är fågelinfluensa farligt för mina husdjur?

Det är en mycket allvarlig sjukdom med hög dödlighet för höns och andra tamfåglar. Om sjukdomen konstateras hos till exempel höns måste flera åtgärder som får stora konsekvenser vidtas för att hindra smittspridningen, mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Som generell regel bör du undvika att även andra typer av husdjur som till exempel hundar kommer i kontakt med sjuka eller döda fåglar. I Sverige har till exempel även rävar blivit smittade.

Varför plockar kommunen inte upp alla döda vilda fåglar?

Vi har tyvärr inte resurser till det och det är inte heller kommunens skyldighet.

Varför hjälper kommunen inte alla sjuka vilda fåglar?

Vi varken får eller kan göra det – det är förbjudet enligt lag och även om det inte varit det så är prognosen för de sjuka fåglarna tyvärr mycket dålig.

Varför får inte jag som privatperson försöka hjälpa sjuka vilda fåglar?

Det är förbjudet enligt lag om inte Jordbruksverket beslutat annorlunda. Prognosen för de sjuka fåglarna är tyvärr också mycket dålig.

Jag är orolig för mina höns eller andra tamfåglar, vad ska jag göra?

Se över dina smittskyddsrutiner så att du minskar risken att de kommer i kontakt med vilda fåglar och fågelspillning från dem. Ge dina tamfåglar mat och vatten inomhus eller under tak. Om du ser tecken på ökad sjuklighet eller dödlighet är det viktigt att skyndsamt kontakta din veterinär.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö