Arkiv, kommunens historia

Arkiverade papper, dokument och negativ till fotografier ligger på ett bord i kommunarkivet

Arkiverad dokumentation. Foto: Fotograf Serny

Sölvesborgs kommunarkiv är slutarkiv för den nuvarande kommunförvaltningens handlingar. Här förvaras även Sölvesborgs stads arkiv från 1863-1970 samt arkiv från de kommuner som 1951 respektive 1970 slagits samman med Sölvesborgs stad och bildat Sölvesborgs kommun.

Kommunarkivet ligger i Stadshusets suterrängvåning. Förutom kommunala handlingar finns det förenings- företags- och personarkiv som har deponerats till arkivet. Det finns bland annat handlingar från Hamnkontoret, Götaverkens och Sölvesborgs Varv och Rederi. Kommunarkivet har även alla årgångar av Sölvesborgsbladet från 1899 - 1978 och tidningsklipp att forska i. Det går även bra att kontakta Kungliga Biblioteket i Stockholm där du kan beställa fram artiklar.

Handlingarna som finns i arkivet är i de flesta fall allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar omfattas dock av sekretess.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Sidan publicerad av: Bibliotekets webbredaktör