Sölvesborgs kommun

Oljeklumpar borttagna efter helgens väder och vind

Förra helgen bjöd på högt vatten och hårda vindar. Under måndagens inspektion av kusten upptäcktes nya oljeklumpar, främst i området runt vistelseförbudet vid Spraglehall. Ett småskaligt saneringsarbete kom igång direkt för att avlägsna oljan. Den här veckan har vi även fått den första ersättningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för våra utgifter i samband med saneringsarbetet.

Ostliga vindar fick olja från havet att dyka upp på land

Vår saneringsledning gav sig ut att inspektera kuststräckan på måndagen efter en helg med högvatten och hårda vindar - faktorer som brukar påverka om olja spolas upp från havet. På de allra flesta platser är läget oförändrat sedan saneringsarbetet tog sommaruppehåll. Några enstaka oljeklumpar upptäcktes och togs hand om längs vägen. Vid norra Krokås/Spraglehall, där en sträcka fortfarande omfattas av vistelseförbud, upptäcktes fler och större oljeklumpar. Redan dagen efter var ett småskaligt saneringsarbete igång med två personer för att ta bort oljan. Andreas Jezek, saneringsledare, känner sig ändå lugn.

Det är inget ovanligt att olja dyker upp efter högvatten och hårda vindar. På det stora hela var det inte alltför stora förändringar längs sträckan och vi kunde agera direkt för att få bort de nya klumparna.

Besökare kan fortfarande njuta av Spraglehall, men lite extra uppmärksamhet krävs framförallt om man går nedanför stängslet gentemot vistelseförbudet. Nya skyltar är uppsatta i området för att mana till extra vaksamhet.

Vi har fått ersättning för höstens utgifter

I veckan kom första utbetalningen av MSB för de utgifter vi haft under hösten 2023 för saneringsarbetet, vilket inkluderar kostnader för exempelvis personal, material och lokaler. Summan landade på cirka 17 miljoner kronor.

Vi dokumenterar vårt arbete och utgifter noggrant och söker därefter ersättning hos MSB. Myndigheten driver i sin tur ersättningskrav gentemot rederiets försäkringsbolag. Magnus Runesson, projektledare för oljeavdelningen, är nöjd med första utbetalningen

Vi har ett gott samarbete och dialog med MSB för att säkerställa att allt blir rätt och riktigt, det handlar om stora summor. För närvarande ligger vi ute med cirka 30 miljoner kronor till för saneringsarbetet, vilket vi också kommer att söka ersättning för hos MSB.

Rapportera till oss om du upptäcker olja

Om du upptäcker olja på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet vill vi att du rapporterar det till oss via vår e-tjänst. Nytt är även att du se vart andra har rapporterat in upptäckter på en karta samt se exempel på hur oljan kan se ut.

https://etjanster.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Se vart andra har rapporterat upptäckter samt se exempel på hur oljan kan se ut Länk till annan webbplats.

Information about the summer and oil spill in English

Read our brochure on how to think and act this summer when it comes to oil.

Summer and oil in English , 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationen über den Sommer und Ölverschmutzungen auf Deutsch

Lesen Sie unser Merkblatt über das richtige Denken und Handeln in Bezug auf Öl in diesem Sommer.

Sommer und Öl auf Deutsch , 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Presskontakt

Media är välkomna att kontakta oss via vår presstelefon, öppen vardagar kl. 08:00-17:00, på nummer 0456-81 62 50 eller via e-post till kommunikatör Madeleine Jenderman på madeleine.jenderman@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut