Sölvesborgs kommun

Tänk på det här när gruset ska tas upp

Parkeringsplats i Sölvesborg. Foto: Pär Johansson.

Parkeringsplats i Sölvesborg. Foto: Pär Johansson.

Nu börjar vi snart ta upp gruset från vinterns halkbekämpning. Tänk på att du som fastighetsägare ska sopa trottoaren utanför din fastighet. Gruset från trottoaren ska sopas ut till körbanan, och det är viktigt att du gör detta innan vi kommer. Följ parkeringsreglerna så att städfordon enkelt kan komma fram.

Ungefärliga tider och årets turordning

Arbetet påbörjas i slutet av mars, och beräknas vara klart i början av juni. Först ut är cykelbanor, kommunens huvudgator och centrum. Sedan är gäller i år följande turordning (denna varierar från år till år):

 1. Hällevik
 2. Nogersund
 3. Krokås-Hörvik
 4. Mjällby
 5. Djupekås-Lörby
 6. Pukavik-Norje-Ysane
 7. Sölve-Slottet
 8. Ljungaviken
 9. Gammalstorp-Kylinge-Sandbäck
 10. Falkvik
 11. Hjortakroken-Tivoli

När vi tar just din gata går tyvärr inte att säga. Även om gatan bredvid är färdig så behöver det inte betyda att vi har glömt din gata. Vi kommer tillbaka vid ett senare tillfälle om vi av någon anledning behövt vänta med en gata.

Felanmälan

Är din gata fortfarande inte sopad en bit in i juni och den är kommunens, så kan du felanmäla det i kommunens e-tjänst via länken längre ner på den här sidan.

Utöver kommunen är Trafikverket väghållare i Sölvesborg. De har hand om de flesta gatorna på Listerlandet och i de norra delarna av kommunen. Det finns också ett antal mindre, privata vägar. Du kan se vilka gång- och cykelvägar och gator kommunen ansvarar för i den här kartan som du hittar en länk till längre ner på den här sidan.

Det är endast kommunens vägar du ska felanmäla i kommunens e-tjänst. Vänd dig till Trafikverket med din felanmälan om vägen är deras, och till den privata väghållaren om det gäller en privat väg.

Såhär kan en tillfällig skylt för parkeringsförbud se ut. Ofta sitter den på en trafikkon. Ibland anges vad för typ av arbete som ska utföras på platsen.

Flytta din bil i tid

För att vi ska kunna göra ett bra jobb och kommunen ska kunna hållas i ordning, så påminner vi er även om att respektera tillfälliga skyltningar när det ska utföras arbeten och flytta era bilar i tid.

När det ska utföras arbete på en gata eller en parkeringsplats, till exempel sopning, städning, snöröjning eller målning, så sätter vi upp tillfälliga skyltar som anger dag och tid då man inte får ställa sin bil där. Tiden då man inte får ha sin bil på platsen är så kort som möjligt, för att göra det smidigt för alla.

På illustrationen till vänster ser du hur en tillfällig skylt för parkeringsförbud kan se ut. Ofta sitter skylten på en trafikkon. Ibland anges vad för typ av arbete som ska utföras på platsen.

Vi sätter upp de tillfälliga skyltarna i god tid innan arbetet ska utföras. Om gällande parkeringsregler följs så kommer alla som använder parkeringen att hinna se skyltarna och flytta sina bilar.

Även om du tycker det ser ut som att arbetet är klart, så får du inte ställa din bil på platsen igen förrän tiden har passerat eller den tillfälliga skylten är bortplockad. Ibland behöver vi nämligen göra fler än en typ av arbete på en plats.

Om man inte flyttar sin bil inom utsatt tid riskerar man att arbetet inte blir gjort, och i värsta fall att bli bötfälld och att få bilen bortbärgad.

Kontakt

Medborgarkontoret
E-post: medborgarkontoret@solvesborg.se
Telefon: 0456 -81 61 81

Senast uppdaterad:

Skriv ut