Sölvesborgs kommun

Vattentjänstplan på utställning

En person som tvättar händerna. Foto: Scandinav bildbyrå.

En person som tvättar händerna. Foto: Scandinav bildbyrå.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny vattentjänstplan. Planförslaget finns utställt på Biblioteket och Medborgarkontoret mellan den 5 januari och 6 februari 2024. Förslaget kan också läsas här på kommunens hemsida.

Riksdagen har fattat beslut om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023. Lagändringen medförde att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan efter den 31 december 2023. Kommunen ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastigheter eller myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen.

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av behovet av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Skyfallskartering och riskbedömning har översiktliga åtgärdsförslag som omfattar de allmänna VA-anläggningarna vid skyfall.

Relaterad kontakt

Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vattentjänstplan.pdf , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2024-01-03 15.09
Bilaga 1 Utbyggnadsplan.pdf , 391.9 kB, öppnas i nytt fönster. 391.9 kB 2023-11-02 17.35
Bilaga 2 Skyfallskartering.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2023-11-02 17.35
Bilaga 3 Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf , 327 kB, öppnas i nytt fönster. 327 kB 2023-11-02 17.35
Bilaga 4 Samrådsredogörelse.pdf , 195.5 kB, öppnas i nytt fönster. 195.5 kB 2024-01-03 14.01

Senast uppdaterad:

Skriv ut