Sölvesborgs kommun

Fler bostäder i Ljungaviken, intresserade bjuds in till möte

Familj framför hus.

Nu planerar vi för det sista utbyggnadsområdet i stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborgs kommun. Foto: Scandinav bildbyrå.

Torsdagen den 14 december klockan 18:00 är du som är intresserad av Ljungaviken i Sölvesborgs kommun välkommen på ett samrådsmöte. På mötet presenterar Sölvesborgs kommun detaljplaneförslaget för stadsdelens sista utbyggnadsområde, som vi nu planerar för!

Såhär kommer samrådsmötet gå till

Mötet äger rum i Lageråssalen som ligger precis intill huvudingången och receptionen på stadshuset på Repslagaregatan 1. Ingen föranmälan krävs.

Både tjänstepersoner som arbetat med förslaget och förtroendevalda politiker som kommer fatta beslut kommer att finnas representerade för att lyssna på er och svara på era frågor. Även lokal nyhetsmedia är inbjudna att delta för att rapportera från mötet.

Detaljplanen för den här delen av Ljungaviken är i samrådsskede, vilket innebär att du kan tycka till om vårt planförslag. Det kan handla om allt från en detalj du vill göra oss uppmärksamma på, till större förändringar. Ordet är fritt!

Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen på den här länken. Länk till annan webbplats.

Planerna för Ljungavikens sista del

Ljungaviken ligger nära såväl havet och naturen som centrala Sölvesborg. Över viken in mot staden leder gång- och cykelbron Sölvesborgsbron, som gjort sig känd för sin ljussättning och som en av de längsta gång- och cykelbroarna i världen.

Stadsdelen Ljungavikens sista del, som vi kallar ”etapp 4” planeras innehålla blandade typer av bostäder: villor, radhus, parhus och kedjehus i 1-2 våningar och ett par kvarter med möjlighet till flerfamiljshus i 2-4 våningar.

Området ligger i södra delen av Ljungaviken mellan Sölvesborgs golfklubb och det befintliga bostadsområdet i Ljungaviken.

Kartbild över etapperna i stadsdelen Ljungaviken Sölvesborgs kommun. Illustration: Sölvesborgs kommun.

Kartbild över etapperna i stadsdelen Ljungaviken Sölvesborgs kommun. Det här samrådsmötet gäller etapp 4. Illustration: Sölvesborgs kommun.

Vi planerar att låta området få anpassa sig till naturen som redan finns här och att uppmuntra till fysisk aktivitet, genom att till exempel bevara ridleder i området och skapa lekvänliga platser för barn och familjer. Vi har även tagit hänsyn till framtida havsnivåhöjningar.

Denna del av Ljungaviken kan preliminärt börja bebyggas 2025, och det kommer troligen att bildas en ny tomtkö för villatomter i etapp 4. För andra delar av Ljungaviken gäller andra tidplaner och köer.

Du kan se hela planförslaget mötet gäller på den här länken. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ingen föranmälan krävs, men om du har frågor innan mötet, kontakta:

Planeringsarkitekt Karoline Lindén Bengtsson
Telefon: 0456-81 60 73
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Eller:

Planeringsarkitekt Dan Janérus
Telefon: 0456-81 63 61
E-post: dan.janerus@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut