Sölvesborgs kommun

LUPP-enkät 2023 genomförs för att veta hur Sölvesborgs ungdomar tycker livet är

Fyra illustrationer för områden som berörs i enkäten på färgplattor.

Vi vill veta hur ungdomar tycker livet är!

Nu är det återigen dags att höra våra ungdomars röster genom LUPP-enkäten. Genom undersökningen besvarar elever på högstadiet och gymnasiet frågor kring deras fritid, utbildning, framtid och hälsa bland annat. Resultatet är viktigt för att forma insatser framåt i våra verksamheter för att göra Sölvesborg bättre utifrån ungdomars behov.

Vad är LUPP?

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den genomförs var tredje år för att vi som kommun ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter.

LUPP-enkäten ger våra ungdomar en plattform för att uttrycka sina tankar, drömmar och önskemål om framtiden. Här svarar de på frågor fritid, skola, inflytande och politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete.

Läs mer om LUPP-arbetet i Sölvesborg

Varför är LUPP viktigt?

Bättre förståelse: LUPP ger oss en unik möjlighet att bättre förstå tonåringars behov, intressen och mål.

Påverka beslut: Vi använder resultatet i våra verksamheter för att fatta beslut om aktiviteter, policys och tjänster som direkt påverkar ungdomar och får med deras perspektiv i beslutsfattandet.

Skapa dialog: LUPP öppnar dörren till en värdefull dialog med ungdomar för exempelvis politiker, våra verksamheter samt för dig som är förälder.

Senast uppdaterad:

Skriv ut