Sölvesborgs kommun

Landshövdingen på besök i kommunens verksamheter

Bild

Ulrica Messing, landshövding, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Birgit Birgersson-Brorsson och förvaltningschef Annelie Kjellström.

I veckan besökte landshövding Ulrica Messing Sölvesborgs kommun. På agendan stod besök på Högtofta skola, Hälso- och sjukvårdens utbildningscenter i Mjällby och Duvans mötesplats. Landshövdingen hann även med en stadspromenad för att titta på Innerhamnsområdet, Fyra årstiders park och Sölvesborgsbron.

Högtofta skola

På Högtofta skola fick landshövdingen träffa rektor Camilla Kjellsson som berättade om den nyrenoverade skolan som ligger vackert vid Ryssbergets fot vilket skapar möjligheter att använda naturen som klassrum. På skolan finns det drygt 90 elever fördelade på 7 klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Byggnaden inrymmer även förskola och fritidshem.

Sölvesborgs kommun har målmedvetet satsat på att renovera och modernisera skolorna, Högtofta skola stod klar 2018. Skolan har ett eget tillagningskök, vilket är en medveten satsning i kommunens skolor och förskolor.

Högtofta, med angränsande byar, har genom denna förskola/skola fått en resurs som bidrar till inflyttning av barnfamiljer och ger bygden mötes- och samlingslokaler, idrottshall och, inte minst framtidstro. Dessutom har skolan fantastiska lokaler för lärande och utveckling.

Hälso- och sjukvårdens utbildningscenter i Mjällby

Omställningen till en nära vård pågår över hela landet. Fokus för denna omställning är att vården ska komma närmare patienten. För att klara detta nya uppdrag har Sölvesborgs kommun påbörjat en kompetensutvecklingsresa, där vi utbildar vår personal och skaffar utrustning som tidigare bara fanns inom regionen.

På Hälso- och sjukvårdens utbildningscenter i Mjällby fick landshövdingen träffa enhetschef Linda Nordell som visade den specialanpassade utbildningslokal som används för utbildning av personal och lägligt nog fick utbildningsdockan Kim lunginflammation under besöket och landshövdingen fick rycka in och hjälpa till. Detta är bara ett exempel på hur dockan används i utbildningssyfte.

Nära vård sker i samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården.

Stadspromenad

Efter lunch tog sällskapet en promenad från Innerhamnsområdet via Fyra årstiders park och Sölvesborgsbron där samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius berättade om vikten av grönytor, utveckling av det offentliga rummet och visionen att göra Innerhamnen till en helt ny stadsdel i Sölvesborgs kommun.

Landshövdingen med sällskap framför Sölvesborgsbron

Från vänster: Annelie Kjellström, förvaltningschef vård- och omsorg, Niklas Joelsson, ordförande arbete- och välfärdsnämnden, Anders Wanstadius, förvaltningschef samhällsbyggnad, och Ulrica Messing, landshövding.

Sölvesborgsbron som stod klar 2011 var helt avgörande för att bygga den nya stadsdelen Ljungaviken där nu ca 500 människor bor i olika boendeformer. För att Sölvesborgs kommun ska kunna fortsatta växa i lagom takt måste nya bostäder skapas samtidigt som den goda livsmiljön vi har som kännetecken behållas och gärna vidareutvecklas.

Duvans mötesplats

Dagen avslutades med ett besök på Duvans mötesplats som skapades efter ett utvecklingsarbete "Framtidens omsorg" som tydligt visade att kommunen behöver arbeta mer förebyggande med målgruppen äldre. Mötesplatsen har på kort tid blivit en mycket populär mötesplats för de över 65 år.

Christina Nordin, enhetschef, var på plats och berättade om alla de aktiviteter som anordnas på möteplatsen och vikten av att ha en naturlig samlingplats för äldre.

Dagen till ära stod den lokala duon Göthez för musikunderhållning.

Senast uppdaterad:

Skriv ut