Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun testar välfärdsteknik med simuleringsdocka

Simuleringsdockan Nursing Anne

Simuleringsdockan Nursing Anne

 Genom statligt bidrag har Sölvesborgs kommun köpt in en simuleringsdocka som möjliggör modern hälso- och sjukvård för personal som får öva på ett brett urval av kompetenser.

Linda Nordell, beställare av dockan, och som är enhetschef för HSL och sjuksköterskor berättar

– Dockan ger vår personal en möjlighet att träna på verklighetstrogna situationer inom nästan all vård och blir därmed säkrare och bättre när situationer uppstår på riktigt. Det kommer mer och mer avancerad teknik och insatser i kommunal sjukvård, och med hjälp av dockan kan vi på ett enklare sätt hänga med i utvecklingen och träna på moment innan man möter brukaren.

Under 2018 avsatte regeringen miljoner i stimulansmedel som stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik. Det här gjorde det möjligt för Sölvesborgs kommun att köpa in en simuleringsdocka som man i stort sett kan träna allt på med, även avancerad vård och teknik.

Distriktssjuksköterskan Emily Heldt-Holmgren tror hon och hennes kollegor kommer ha bra nytta av dockan

– Jag ser vinning av dockan på många plan. Vi kan använda den både för att höja vår egen yrkeskårs kompetens genom att kliniskt kunna träna på de färdigheter vi vill utveckla men även använda den för att praktiskt fortbilda våra undersköterskor. Det här innebär att vi kan vässa våra kunskaper utan att belasta brukarna i onödan.

Utbildningscenter

Dockan kommer att finnas på Tärnan, i Mjällby, där det redan bedrivs ett internt utbildningscenter. Här finns allt samlat med omläggningsmaterial, olika pumpar och medicinsk teknik för att kunna träna och utbilda sig.

– Redan idag kan man internt utbilda sig inom palliativ vård och läkemedelshantering och snart öppnar en utbildning gällande sondmatshantering. Jag ser stora möjlighet vad för nya saker man kan öva på med dockan. Den går ju att använda till allt från HLR och sondmatning till blodtryck, insulin och linda bensår. Fördelen med ett utbildningscenter är att personalen får möjlighet att ställa frågor och öva på situationer som inte går i verkligheten, säger Lena Johansson, sjuksköterska.

Det kommer att genomföras organiserade och regelbundna utbildningar för de olika personalgrupperna. När all personal kan ta åt sig information, ställa frågor, öva och lära sig olika moment kommer delegeringarna bli säkrare. Med dockan kan man träna på omhändertagande av akut försämrat tillstånd, vilket gör att personalen kan analysera, agera och utvärdera vad man ska göra och i vilken ordning när det blir skarpt läge. Det innebär att personalen kommer bli ännu mer kvalitetssäker och trygg i vården.

Öva på kärnkompetenser

Simuleringsdockan Nursing Anne ger sjuksköterskor ett säkert och realistiskt sätt att öva på sina kärnkompetenser som grundläggande bedömningar, kritiskt tänkande och avancerade interventioner. Främst erbjuder dockan övning inom omvårdnadens grunder, farmakologi, hälsobedömning, medicinisk och kirurgisk bedömning, mental hälsa och omvårdnadsorientering.

Nursing Anne kan hosta, stöna, ha andnöd och andningsproblem och genom en mikrofon kan även utbildningsledaren prata genom dockan. Man kan exempelvis träna på att känna pulsen, applicering av bandage och lindor eller teknik för patientförflyttning.

Senast uppdaterad:

Skriv ut