Sölvesborgs kommun

Nu utbildar vi vår personal för att upptäcka droganvändning tidigare bland barn och unga

Lärare står framför elever på skolgård. I ena hörnet blå bakgrund och vit hjärta.

Utbildningsprojekt stärker det förebyggande arbetet kring drogfria miljöer.

I höst deltar all vår personal som möter barn och ungdomar i ett pilotprojekt för att tidigare upptäcka tecken på droganvändning hos barn och unga. Att skapa drogfria ungdomsmiljöer är ett prioriterat område i vårt drog- och brottsförebyggande arbete. Genom ökad kunskap hos personalen kan vi förebygga och skydda unga från att använda narkotika eller få narkotikarelaterade problem.

Maria Torstensson, Sölvesborgs kommuns folkhälsostrateg och ANDTS-samordnare är glad att vi deltar i projektet:

Det är en framgångsfaktor när vi gör gemensamma insatser för alla barn och unga, oavsett på vilket skola i kommunen man går på. Vi anser att utformningen och innehållet i utbildningen är en konkret, förebyggande insats som ökad skyddsfaktorerna för barn och unga. Det var centralt för oss när vi valde att delta att utbildningen inkluderar rådande lagstiftning och riktlinjer och är framtagen av seriösa aktörer och är kunskapsbaserad.

All personal på Sölvesborgs högstadieskolor, gymnasium och fritidsgårdsverksamhet deltar i projektet. Det innebär att såväl lärare, fritidspedagoger, elevcoacher som städare och administrativ personal får kunskap om vilka tecken man ska vara uppmärksam på vid droganvändning. Utbildningen sker digitalt vilket innebär en stor flexibilitet för verksamheter att genomföra den när det passar bäst.

När vi som arbetar nära barn och unga i olika sammanhang har likvärdig kunskap ökar det förutsättningarna för att tidigt kunna uppmärksamma och gemensamt arbeta mot narkotikabruk. Ju tidigare vi kan identifiera att någon brukar narkotika, desto mer ökar sannolikheten att vi gemensamt kan stötta barn och unga tillbaka i på rätt väg, säger Maria.

Utbildningen är en viktig skyddsfaktor i det drogförebyggande arbetet

I det förebyggande arbetet utgår man från skydds- och riskfaktorer. Skyddsfaktorer kan vara en meningsfull fritid, närvarande vuxna eller trygg och genomförd skolgång. Att genomföra pilotprojektet för samtliga medarbetare inom kommunens högstadie-, gymnasieskolor och fritidsgårdverksamheter är en viktig skyddsfaktor.

Det är även en del för att Sölvesborgs kommun ska uppnå den regionala strategin mål för det drogförebyggande arbetet i Blekinge. Målet är ”Ett förebyggande arbete med fokus på risk- och skyddsfaktor för normbrytande beteenden och narkotikaanvändning”.

Utbildningen är ett pilotprojekt tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och testas på skolor i Blekinge och Skåne under 2023.

Senast uppdaterad:

Skriv ut